ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА #ДАСИГРАЖДАНИНЕСУПЕРЯКО, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА АНГАЖИРА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО ХОРА В РАЗГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И АКТИВНОТО ГРАЖДАНСТВО У НАС.

Млади хора, родители, учители, експерти и граждани – всички те имат важна роля в този дебат. От септември 2020 г. учениците в 11-ти клас за първи път изучават предмета „Гражданско образование“ в училище. За да подпомогне навлизането на новия предмет и да направи преживяването по-интересно и полезно, Европейската комисия участва в създаването на 36 видео урока по учебното съдържание. Темите са разнообразни и практични - от конструктивно общуване и решаване на училищни проблеми, през корупция, медии и демокрация, до европейско гражданство и идентичност. Достъпът до видеата е напълно безплатен. Уроците са създадени в партньорство с образователният портал Уча.се и организацията „Софийска платформа“. С този проект Европейският съюз насърчава гражданското образование и по-голямото участие на младежите в обществото. Бъдещето на демокрацията зависи от младите хора, затова е от първостепенно значение те да познават основните демократични ценности и обществени процеси, да бъдат будни граждани.  Можете да видите целия набор от видео уроци тук. Повече за дейностите на ЕС за развитието на системите за училищно образование прочетете тук.