Новини

Европейската комисия даде старта на Европейския пакт за климата, обща за ЕС инициатива, която се приканва граждани, общности и организации да вземат участие в действията в областта на климата и да изграждат една по-зелена Европа. Като част от Европейския зелен пакт Пактът за климата предлага възможността всеки от нас да споделя информация за климатичната криза, да дебатира и да предприема действия и да бъде част от едно все по-голямо европейско движение за климата.

Комисията постави началото на Европейския зелен пакт преди година като план за превръщането на ЕС в справедливо, здраво, устойчиво и проспериращо общество и за да промени начина, по който взаимодействаме с природата. Комисията създава политиките и законодателството, необходими за системната промяна, но решенията, очертани в Зеления пакт, могат да постигнат успех само с помощта на активното участие и дейния принос на всеки един.

Повишаване на осведомеността и подкрепа на действията

Европейският пакт за климата осигурява платформа, чрез която хора с най-разнообразни занятия да могат да влизат във връзка и заедно да разработват и осъществят решения в полза на климата, независимо дали в малък или голям мащаб. Обменът на идеи и положителни примери може многократно да засили постигания общ ефект. Пактът е отворена, приобщаваща и постоянно развиваща се инициатива за действия в областта на климата. Тя приканва регионите, местните общности, промишлеността, училищата и гражданското общество да обменят информация за изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда и за начините, по които се противопоставят на тези заплахи. Чрез онлайн платформа и граждански диалози инициативата ще стимулира развитието на връзката между цифровия и екологичния преход.

Комисията отправя отворена покана към гражданите и организациите да станат посланици на Пакта за климата. Посланиците на Пакта за климата с примера си ще мотивират и ангажират своите общности за действия в областта на климата.

Целта на Пакта за климата е да се разпространява потвърдена научна информация за действията в областта на климата и да се предоставят практически съвети за решенията в ежедневието. Пактът ще окаже подкрепа на местните инициативи и ще насърчава гражданите и колективите да поемат ангажименти за действия в областта на климата с цел да се увеличи подкрепата и участието.

В началния етап приоритет ще се отдава на действията в четири области, които осигуряват незабавни ползи не само за климата и околната среда, но и за здравето и благополучието на гражданите: зелени пространства, зелена мобилност, ефективни сгради и екологични умения. Мандатът на Пакта е отворен и ще се променя въз основа на идеите и приноса на гражданите и организациите, станали част от него. Ежегодна проява на Пакта за климата ще събира участниците, за да обменят опит и знания.

Официален старт

Официалният старт на Европейския пакт за климата с участието на изпълнителния заместник-председател Фрас Тимерманс ще се състои онлайн на 16 декември от 9:00 до 11:00 ч. централноевропейско време. На него ще бъдат представени първите посланици на Европейския пакт за климата и ще бъдат дискутирани предстоящите ангажименти за климата, а специални гости ще говорят за действията, които всички ние можем да предприемем, за да се противопоставим на изменението на климата.

За да бъдат представени по достойнство изключително разнообразните действия в областта на климата, предприемани в Европа, Комисията приканва гражданите, бизнеса и гражданското общество да организират съпътстващи Пакта за климата прояви. Тези прояви ще дадат възможност дискусиите да бъдат на различни езици, за да се обхванат местните общности, да се разгледат специфични теми или да се открои ролята на конкретни групи или сектори в Пакта за климата.

За повече информация

Съобщение за Европейския пакт за климата

Уебсайт за Европейския пакт за климата

Официален старт на Европейския пакт за климата

Европейски зелен пакт

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news