Медийният отдел на Представителството на Европейската комисия в България е организатор на онлайн семинар за журналисти на тема „Борба с дезинформацията и медийна грамотност в ЕС“. Основната цел е да запознае представителите на медиите с мерките и инструментите на европейско и национално ниво за борба с разпространението на дезинформация.

Семинарът ще се проведе онлайн на 15 октомври (четвъртък) от 16:00 часа, като ще се излъчва на живо на специална платформа, а участниците ще имат възможност да задават своите въпроси към лекторите през интернет портала и мобилното приложение sli.do.

Сред лекторите ще бъдат представители на Европейската комисия, Асоциацията на европейските журналисти-България и Софийския университет.
Събитието е отворено освен за практикуващи журналисти и за студенти по журналистика или връзки с обществеността, както и за представители на академичната общност, чиято работа е свързана с медийния сектор.

Изказванията на представителите на Комисията по време на семинара ще бъдат в режим „Off-theRecord/Background”, което означава, че те не следва да бъдат записвани и цитирани поименно като източник в публикации.

Участието в семинара изисква задължително писмено потвърждение на имейл адрес  най-късно до 12:00 ч. на 14 октомври, за да можем да получите връзка за достъп до прякото излъчване онлайн и допълнителни технически инструкции.