Европейската прокуратура ще бъде първата наднационална прокуратура, която работи във всички държави членки, участващи в засиленото сътрудничество и ще съчетава европейски и национални усилия за правоприлагане чрез единен, безпроблемен и ефикасен подход. Тя ще разследва и повдига обвинения за измами и други престъпления засягащи финансовите интереси на ЕС (така наречените ‘PIF' престъпления, както са дефинирани в Директива (ЕС) 2017/1371).

Европейската прокуратура ще функционира като единна служба, ръководена от европейски главен прокурор, който работи с един европейски прокурор от всяка участваща държава — членка на ЕС. Най-малко двама европейски делегирани прокурори ще работят в съдебната система на всяка участваща държава членка и ще бъдат в тясно сътрудничество с централния офис в Люксембург.

Европейската прокуратура беше създадена, тъй като всяка година приходи от  милиарди евро се губят вследствие на измами, включително трансгранични измами с ДДС. Това не са „дребни престъпления“: Престъпниците, включително представителите на транснационалната организирана престъпност, всяка година се възползват и печелят, като заобикалят наказателно преследване. Това от своя страна подхранва корупцията и подкопава принципите на правовата държава.

За повече информация посетете страницата, посветена на Европейската прокуратура.