Новини

Европейската комисия публикува нов амбициозен план за действие за насърчаване на Съюза на капиталовите пазари (СКП) в Европейския съюз през идните години. Главният приоритет на ЕС днес е да осигури възстановяването на Европа от единствената по рода си икономическа криза, причинена от коронавируса. Развитието на капиталовите пазари на ЕС и осигуряването на достъп до пазарно финансиране ще бъдат решаващи за постигането на тази цел.

 

Наличието на големи и интегрирани капиталови пазари ще улесни възстановяването на ЕС, като предостави на дружествата, и в частност на малките и средните предприятия, достъп до източници на финансиране, а на европейските вложители — увереност да инвестират в своето бъдеще. Жизнеспособните капиталови пазари ще благоприятстват също така екологичния и цифровия преход в Европа, както и изграждането на по-приобщаваща и устойчива икономика. Съюзът на капиталовите пазари също така е от възлово значение за засилване на международната роля на еврото.

 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Кризата, породена от коронавируса, направи работата ни по изграждането на Съюза на капиталовите пазари неотложна. Степента на икономическото ни възстановяване ще зависи изключително много от това доколко добре функционират капиталовите ни пазари и дали хората и дружествата имат достъп до инвестиционните възможности и пазарното финансиране, от които се нуждаят. Трябва да генерираме огромни инвестиции, за да направим икономиката на ЕС по-устойчива, основана в по-голяма степен на цифровите технологии, по-приобщаваща и по-адаптивна. Представеният днес план за действие е насочен пряко към отстраняването на някои от оставащите пречки пред единния пазар на капитали.

 

Планът за действие има три главни цели:

 

  • гарантиране, че възстановяването на ЕС е екологосъобразно, основано на цифровите технологии, приобщаващо и устойчиво посредством осигуряване на по-достъпно финансиране за европейските дружества, и по-специално за МСП;
  • превръщане на ЕС в още по-безопасно място за спестяванията и дългосрочните инвестиции на вложителите;
  • интегриране на националните капиталови пазари в истински единен европейски пазар на капитали.

 

За да постигне това, днес Комисията представя шестнадесет целеви мерки за осъществяване на реален напредък към изграждането на СКП. Някои от мерките, които ЕС ще предприеме, включват:

 

  • създаване на единна точка за достъп на инвеститорите до дружествени данни;
  • насърчаване на застрахователите и банките да инвестират повече в дружества от ЕС;
  • засилване на защитата на инвестициите с цел стимулиране на повече трансгранични инвестиции в ЕС;
  • по-лесно наблюдение на адекватността на пенсиите в цяла Европа;
  • хармонизиране или сближаване на правилата относно несъстоятелността;
  • умножаване на усилията за постигане на напредък в сближаването на надзорните практики и последователност при прилагането на единната нормативна уредба за финансовите пазари в ЕС.

 

Тези мерки се основават на постигнатия напредък при изпълнението на плана за действие за СКП от 2015 г. и междинния преглед от 2017 г., и са в отговор на призивите, отправени от Европейския парламент (проект за доклад по собствена инициатива (INI) от юни 2020 г.) и от Съвета (Заключения на Съвета, 5 декември 2019 г.) Те се опират също така на пространните обсъждания със заинтересованите страни и препоръките на форума на високо равнище по въпросите на съюза на капиталовите пазари.

 

Контекст

 

Изграждането на СКП не е самоцел — той е от съществено значение за постигането на ключовите цели, заложени в икономическата политика: възстановяване от коронавирусната пандемия, приобщаваща и устойчива икономика, работеща за всички, двоен преход към цифрова и устойчива икономика, както и отворена стратегическа автономност след Брексит и при все по-усложняваща се среда в световен мащаб. Реализирането на тези резултати изисква огромни инвестиции, които не могат да бъдат осигурени само чрез публични средства и традиционно банково финансиране. Само добре развитите, функциониращи, интегрирани капиталови пазари могат да обезпечат подкрепа в необходимия мащаб за възстановяването от кризата, породена от коронавируса. Само един надеждно функциониращ СКП може да мобилизира и насочи огромните инвестиции, необходими за преодоляване на предизвикателствата в областта на климата и околната среда, пред които сме изправени, и да подпомогне цифровизацията на нашите дружества, за да запазят своята конкурентоспособност в световен мащаб.

 

СКП трябва да донесе ползи на всички европейци, независимо къде живеят и работят. Потребителите трябва да имат по-голям избор по отношение на своите спестявания и инвестиции, да бъдат добре информирани и адекватно защитени, където и да се намират. Дружествата, включително малките и средните предприятия, трябва да имат достъп до финансиране в целия ЕС, а инвеститорите — възможности да инвестират в проекти в целия ЕС.

 

За повече информация

 

План за действие

 

Въпроси и отговори

 

Информационен документ

 

Повече информация за Съюза на капиталовите пазари

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news