•Увеличаване на фармацевтичното производство в Европа

•Създаване на спешна европейска аптека

•40% от продаваните лекарства в ЕС идват от държави извън Съюза

Парламентът призовава ЕС да бъде по-самостоятелен по отношение на лекарства и медицинско оборудване, така че във всеки един момент да има достъпни лечения.

В резолюция, приета с 663 гласа „за”, 23 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“, Парламентът разглежда основните причини за недостига на лекарства. Евродепутатите призовават за засилване на действията на ЕС в отговор на проблема, изострен от здравната криза свързана с COVID-19 в цяла Европа, която има пряко отрицателно въздействие върху здравето, безопасността на пациентите и по-нататъшното им лечение.

Парламентът приветства новата здравна програма на ЕС EU4Health и отправя искане към Комисията да използва предстоящата фармацевтична стратегия, за да гарантира, че безопасни лекарства в Европа могат да бъдат произведени и предоставени на достъпни цени, както и да проучи начините за възстановяване на фармацевтичното производство в Европа.

В резолюцията също така се призовава Комисията да предложи директива за определяне на минимални стандарти за качествени системи за здравеопазване в държавите членки.

Завръщане към независим здравен сектор в ЕС

Необходимо е да се даде приоритет на стимулирането на вътрешното производство на основни и стратегически лекарства, тъй като понастоящем 40% от продаваните лекарства в ЕС са произведени от държави извън ЕС, докато 60-80% от активните фармацевтични съставки са произведени в Китай и Индия, казват евродепутатите.

Те също посочват необходимостта от скрининг на преките чуждестранни инвестиции във фабриките за производство на фармацевтични продукти, които са част от критичната здравна инфраструктура на Европа, и насърчават въвеждането на финансови стимули, за да се убедят предприятията да произвеждат активни фармацевтични съставки и лекарства в Европа.

По-добра координация със и между страните от ЕС

Парламентът призовава държавите членки да споделят най-добри практики в управлението на запасите и да създадат координирани стратегии в областта на здравеопазването, включително по-нататъшното използване на съвместни обществени поръчки на ЕС за лекарства. Освен това Комисията следва да създаде европейски резерв от лекарства за извънредни ситуации със стратегическо значение в съответствие с механизма за RescEU. Той следва да работи като „спешна европейска аптека“, която да сведе недостига до минимум. Трябва да се гарантира равен достъп за всички държави членки чрез нов механизъм за справедливо разпределение. 

За да се улесни разпространението на лекарствата между държавите от ЕС, те също така искат по-гъвкави правила относно форматите на опаковките, процедурите за повторна употреба, по-дългите срокове на годност и употребата на ветеринарномедицински продукти. 

Цитат

След гласуването докладчикът Натали Колен-Йостерле (ЕНП, Франция) коментира: „Общественото здраве се е превърнало в геостратегическо оръжие, което може да доведе континента до безсилие. Нашата зависимост от държавите извън ЕС бе изложена наяве от настоящата пандемия. Някои видове производство трябва да бъдат преместени, законодателството трябва да бъде хармонизирано, а сътрудничеството между държавите членки трябва да бъде укрепено, за да се постигне по-голяма солидарност и да се възстанови независимостта ни.“