Как да направим Европа по-демократична?

Как да гарантираме честни избори?

Как да укрепим свободата и плурализма на медиите в ЕС?

 Тези теми са в дневния ред на ЕК. Търсим мнението ви по тях в рамките на изготвянето на новия план за действие за Европейската демокрация.????????

❗Участвайте в обществената консултация до 15 септември

???? europa.eu/!dM99CW