Moderna е петото дружество, с което Комисията приключи разговорите, след като това вече бе постигнато със Sanofi-GSK на 31 юли, с Johnson & Johnson на 13 август и с CureVac на 18 август, в допълнение към подписването на 14 август на предварително споразумение за закупуване с AstraZenec.

Предвиденият договор с Moderna би дал възможност на всички държави — членки на ЕС, да закупят ваксина, както и да направят дарения на държавите с по-ниски и средни доходи или да пренасочат ваксини към европейски държави. Очаква се, че Комисията ще разполага с установена договорна рамка за първоначалното закупуване от името на всички държави — членки на ЕС, на 80 милиона дози (с вариант за закупуване на допълнителни 80 милиона дози), които да бъдат доставени след доказването на безопасността и ефективността на ваксина срещу COVID-19. Комисията продължава интензивните обсъждания с други производители на ваксини.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: След интензивни преговори Европейската комисия приключи разговорите с пето фармацевтично дружество, за да даде възможност за бърз достъп на европейските граждани до ваксина срещу коронавируса. Инвестираме в дружества, използващи различни технологии, за да увеличим шансовете си да разполагаме с ваксини, които са безопасни и ефективни. Разговорите с други дружества продължават, тъй като искаме да гарантираме, че ваксините бързо ще бъдат на разположение на пазара. Европейските инвестиции във ваксини срещу коронавируса ще са от полза за целия свят и ще ни помогнат да победим този вирус.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: Днешният резултат от водените с Moderna разговори показва, че изпълняваме ангажимента си да се сдобием с безопасна и ефективна ваксина.За мен е удоволствие да видя, че продължаваме да постигаме целта си за създаване на диверсифицирано портфолио от ваксини, необходимо за гарантиране на крайния успех и за защита на нашите граждани от коронавируса. 

Moderna е установено в САЩ дружество, което е пионер в разработването на нов клас ваксини на основата на информационна РНК (иРНК). Тази иРНК играе основна роля в биологията на човека, като пренася инструкции, указващи на клетките в тялото да произвеждат протеини, включителни такива, които може да предотвратят болестта или да ѝ противодействат.

С приключилите днес проучвателни разговори се цели да се достигне до предварително споразумение за закупуване, което да се финансира по линия на Инструмента за спешна подкрепа, разполагащ със средства, предназначени за създаването на портфейл от потенциални ваксини, които са с различни профили и се произвеждат от различни дружества.

Контекст

Приключването днес на проучвателните разговори с Moderna е важна крачка към сключване на предварително споразумение за закупуване, а следователно — и към изпълнение на европейската стратегия в областта на ваксините, приета от Комисията на 17 юни 2020 г. С тази стратегия се цели за всички европейски граждани да се осигурят висококачествени, безопасни, ефективни и финансово достъпни ваксини в срок от 12 до 18 месеца. За тази цел Комисията, заедно с държавите членки, договаря с производителите на ваксини предварителни споразумения за закупуване, като запазва или дава на държавите членки правото да закупят определен брой дози ваксини на определена цена, когато бъде налична ваксина.

Европейската комисия също така е поела ангажимент да гарантира, че ваксина ще получат всички нуждаещи се навсякъде по света, а не само хората у дома. Никой не е в безопасност докато всички не са в безопасност.

Ето защо от 4 май 2020 г. насам бяха набрани средства в размер на почти 16 милиарда евро в рамките на глобалните мерки в отговор на коронавируса — действията за осигуряване на универсален достъп до тестове, лечения и ваксини срещу коронавируса и за възстановяване в световен мащаб. 

За повече информация:

Стратегия на ЕС за ваксините

Мерки на ЕС в отговор на коронавируса