Новини

Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното предприятие Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на Ремдезивир. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

От началото на август, с координация и подкрепа от страна на Комисията, на разположение на държавите членки и Обединеното кралство ще бъдат предоставени партиди от Veklury за удовлетворяване на непосредствените нужди.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „През последните седмици Комисията работи неуморно с Gilead за постигането на споразумение, с което да се гарантира, че ЕС ще получи запаси от първото разрешено лекарство срещу COVID-19. Вчера, по-малко от месец след разрешаването на Ремдезивир, бе подписан договор, който ще позволи лекарството да бъде доставяно за хиляди пациенти от началото на август. Комисията не пести усилия да осигури достъп до безопасни и ефикасни лечения и оказва подкрепа за разработването на ваксини срещу коронавирус. Подписаното вчера споразумение е поредна важна стъпка в борбата ни с болестта.“

За финансиране на договора ще бъдат отпуснати 63 милиона евро от Инструмента на Комисията за спешна подкрепа. По този начин ще се осигури лечение за близо 30 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19. Това ще помогне за покриване на текущите нужди през следващите няколко месеца, като същевременно се гарантира справедливо разпределение на равнище ЕС въз основа на коефициент на разпределение и като се вземат предвид препоръките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Сега Комисията подготвя и съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнителни доставки на лекарството, които се очаква да покрият допълнителните нужди от октомври нататък. 

Контекст

На 3 юли Ремдезивир стана първото лекарство, получило разрешение за търговия при определени условия. Това разрешение улеснява достъпа на ранен етап до лекарства при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, като настоящата пандемия.

Ремдезивир е препарат за лечение на COVID-19 за възрастни и юноши на възраст над 12 години, които страдат от пневмония и се нуждаят от допълнителен кислород. Заявлението за разрешение за търговия беше подадено до Европейската агенция по лекарствата (EMA) на 8 юни. Препоръката на ЕМА беше одобрена от държавите членки в рамките на Постоянния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба.

Въпреки че е получило разрешение в ЕС, лекарството продължава да бъде наблюдавано, за да се гарантира неговата безопасност. Като част от условията, които трябва да бъдат изпълнени, Gilead беше приканено също така до декември 2020 г. да представи на ЕМА окончателните доклади от проучванията на Ремдезивир, за да премине от разрешение за търговия при определени условия към пълно разрешение за търговия. Очаква се до август 2020 г. да бъдат предоставени допълнителни данни за ефективността и безопасността на лекарството, за да бъде завършен този процес.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news