Новини

Евродепутатите се надяват на консенсус по дневния ред на ЕС, като парламентарното мнозинство и опозицията работят заедно за бъдещето на страната.

След общите избори в Северна Македония на 15 юли, постоянният докладчик на Европейския парламент по въпросите на Северна Македония Илхан Кючюк (Renew, България) и председателят на делегацията на Европейския парламент в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Северна Македония Андреас Шидер (С&Д, Австрия) заявиха:

"Приветстваме безпроблемното и безпристрастно провеждане на основани на състезателно начало избори, организирани в трудните обстоятелства, свързани с COVID-19. Значителната избирателна активност въпреки пандемията показва висока степен на гражданска ангажираност за решаване на бъдещето на страната.

Както избирателите, така и политическите сили демонстрираха политическа зрялост, което е важна стъпка за по-нататъшното укрепване на демокрацията в страната.

Очаква се бъдещият Парламент и правителство да играят ключова роля за постигането на консенсус и за напредък в процеса на реформи. Очакваме формирането на солидно, стабилно мнозинство, което може да поеме политическа отговорност за европейското бъдеще на страната. Такава коалиция следва да се обедини около един силен, приобщаващ, реформаторски консенсус и междуетническо сътрудничество. От съществено значение е след създаването на управителните органи, парламентарното мнозинство и опозицията да работят съвместно за бъдещето на страната. Сега повече от всякога консенсусът по програмата на ЕС, основан на приобщаващия обществен диалог, ще играе ключова роля. Ето защо насърчаваме новото правителство да продължи проевропейския и ориентиран към реформи курс от последните години.

Призоваваме държавите членки на ЕС бързо да постигнат съгласие по рамката за преговори, която да бъде последвана от насрочването на първата междуправителствена конференция, която ще даде тласък на преговорите за присъединяване още тази година. Преговорите за присъединяване ще бъдат допълнителна движеща сила за укрепване на принципите на правовата държава в основни области, като правата на човека, свободата на медиите и борбата с корупцията.

Европейският парламент е поел ангажимент да продължи работата със Събранието на Северна Македония (парламента), като се основава на предходните заседания на диалога по инициативата „Жан Моне“, както и с правителството, което следва да покаже трайната си ангажираност с реформите в областта на принципите на правовата държава и ефективно да се справя с икономическите, социалните, здравните и екологичните предизвикателства.

Призоваваме властите да вземат под внимание предварителните заключения относно изборния процес, направени от специална мисия за оценка на изборите на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), и очакват навременно изпълнение на препоръките от предстоящия окончателен доклад, които се очакват в началото на есента.“

Бързи факти

Предсрочните общи избори в Северна Македония първоначално бяха планирани за 12 април, но след това бяха отложени поради кризата, предизвикана от COVID- 19.

Северна Македония подаде заявлението си за членство през 2004 г. и стана кандидат за присъединяване към ЕС през 2005 г. Съветът взе решение за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония на 25 март 2020 г. след предложенията на Комисията относно преразгледаната методология за разширяване.

През юни 2020 г. Комисията представи проекти на преговорни рамки, които, след като бъдат финализирани, ще бъдат използвани за договаряне на присъединяването на двете балкански държави към ЕС. Държавите членки на ЕС трябва да приемат тези документи и председателството на Съвета на ЕС ще ги представи в началото на преговорите за присъединяване. Публикуването на докладите на Европейската комисия относно разширяването през 2020 г. беше отложено до есента поради пандемията на COVI- 19.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news