Новини

•Насоките на ЕС за заетост трябва да бъдат преразгледани в светлината на епидемията от COVID-19

•Фискалната гъвкавост за страните от ЕС трябва да отразява мащаба и продължителността на кризата

•Преодоляване на разликите между половете в заплащането, пенсиите и заетостта

Евродепутатите искат социалното приобщаване и благосъстоянието на хората да бъдат в основата на икономическите политики на ЕС, гарантирайки, че социалните, екологичните и икономическите цели се ползват с еднакъв приоритет.

Парламентът прие в петък резолюция, която цели да допринесе за изготвянето на предстоящите Насоки на ЕС за заетостта с 550 гласа „за“, 128 гласа „против“ и 10 „въздържал се“, призовавайки за радикални мерки срещу намаляването на заетостта и социалния шок, причинени от пандемията.

Цитат

Докладчикът Жузе Гушман (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия) каза: „Докладът относно насоките за заетост, приет днес, показва пълна промяна на позициите, които доминират в европейските институции от много години. В момент, в който проблемите, причинени от пандемията от COVID-19, се влошават допълнително от несигурните трудови отношения и дерегулацията на пазара на труда, този доклад предлага алтернативен път, който е колкото и ясен, толкова и спешен. “

Борбата срещу младежката безработица, бездомността и бедността трябва да бъде приоритизиранa чрез засилена „Гаранция за младежта“, силна „Детска гаранция“ за справяне с детската бедност и подходът за „Жилищно настаняване“, се казва в текста.

Евродепутатите настояват, че са необходими повече усилия за преодоляване на разликите между половете в заплащанетопенсиите и заетостта, както и че въздействието на тези разлики върху социалните политики и политиките за заетост трябва да се следи отблизо.

В светлината на последиците за заетостта и социалната сфера от кризата с COVID-19 и с цел засилването на отговора на ЕС при подобни бъдещи кризи, членовете на ЕП призовават за преразглеждане на Насоките за заетост на ЕС, които са в основата на специфичните за страните препоръки в рамките на Европейския семестър.

Фискална гъвкавост: толкова дълго време, колкото е необходимо

Евродепутатите считат, че така наречената „обща клауза за дерогация“, която предоставя на държавите членки безпрецедентна фискална гъвкавост за защита на заетостта и финансиране на общественото здраве и социалните услуги, трябва да отразява мащаба и продължителността на кризата с COVID-19.

Само компании, които не са регистрирани в данъчни убежища, спазват приложимите колективни договори и които не изплащат дивиденти или бонуси, трябва да имат право да кандидатстват за финансова помощ от механизма SURE за краткосрочна заетост, добавят те.

Бързи факти

Насоките за политиките за заетост (член 148 от ДФЕС) представляват стратегически цели за националните политики в областта на заетостта, образованието и социалното включване. Съветът на ЕС ще приеме законодателния акт след консултация с Европейския парламент. Насоките служат като основа за специфичните за отделните страни препоръки в съответните области в рамките на Европейския семестър.

Европейската комисия представи преразгледаните насоки за политиките за заетост през февруари 2020 г., преди избухването на COVID-19, като целта на предложените тогава изменения беше да се интегрират четирите измерения на годишната стратегия за устойчив растеж (ASGS) и по-специално измерението за екологичната устойчивост, така че да отразяват визията за силна социална Европа за справедлив преход.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news