В дебат относно бъдещата стратегия на ЕС за обществено здраве евродепутатите заявиха, че COVID-19 е показал, че ЕС се нуждае от по-силни инструменти за справяне с извънредните ситуации в областта на здравеопазването.

В пленарния дебат с еврокомисаря по здравеопазване Стела Кириaкиду и Съвета, преди гласуването в петък по резолюция за стратегията на ЕС за обществено здраве след COVID-19, членовете на ЕП изтъкнаха необходимостта да се извлекат правилните поуки от кризата с COVID-19. Мнозина подкрепиха необходимостта да се даде на ЕС много по-силна роля в областта на здравеопазването.

Макар да подчертават, че настоящата пандемия все още не е приключила, членовете на ЕП изтъкнаха необходимостта да се гарантира, че здравните системи в целия ЕС са по-добре оборудвани и координирани, за да бъдат готови за бъдещи заплахи за здравето, тъй като никоя държава членка не може да се справи сама с подобна на COVID-19 пандемия.

Няколко евродепутати споменаха, че по-силната роля на ЕС в областта на общественото здравеопазване трябва да включва мерки за справяне с недостига на достъпни лекарства и предпазни средства, както и подкрепа за научните изследвания.

Някои евродепутати поискаха европейските здравни агенции за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC) и Eвропейската агенция по лекарствата (EMA) да бъдат укрепени, докато други аргументираха необходимостта от Европейски здравен съюз с минимални стандарти на ЕС.

Гласуването на резолюцията ще се проведе в петък следобед, като резултатите ще бъдат обявени в 19.00 часа българско време.

Бързи факти

Парламентът системно насърчава създаването на последователна политика на ЕС в областта на общественото здравеопазване. В резолюция относно преработения бюджет на ЕС след 2020 г. и плана за икономическо възстановяване, членовете на ЕП настояха да се създаде нова самостоятелна европейска здравна програма.

Впоследствие Европейската комисия представи предложение за 9,4 милиарда евро в рамките на програма „EU4Health“ за 2021-2027 г. като част от плана за възстановяване на ЕС „Next Generation EU”.

В дебат относно бъдещата стратегия на ЕС за обществено здраве евродепутатите заявиха, че COVID-19 е показал, че ЕС се нуждае от по-силни инструменти за справяне с извънредните ситуации в областта на здравеопазването. 
В пленарния дебат с еврокомисаря по здравеопазване Стела Кириaкиду и Съвета, преди гласуването в петък по резолюция за стратегията на ЕС за обществено здраве след COVID-19, членовете на ЕП изтъкнаха необходимостта да се извлекат правилните поуки от кризата с COVID-19. Мнозина подкрепиха необходимостта да се даде на ЕС много по-силна роля в областта на здравеопазването.Макар да подчертават, че настоящата пандемия все още не е приключила, членовете на ЕП изтъкнаха необходимостта да се гарантира, че здравните системи в целия ЕС са по-добре оборудвани и координирани, за да бъдат готови за бъдещи заплахи за здравето, тъй като никоя държава членка не може да се справи сама с подобна на COVID-19 пандемия.Няколко евродепутати споменаха, че по-силната роля на ЕС в областта на общественото здравеопазване трябва да включва мерки за справяне с недостига на достъпни лекарства и предпазни средства, както и подкрепа за научните изследвания.Някои евродепутати поискаха европейските здравни агенции за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC) и Eвропейската агенция по лекарствата (EMA) да бъдат укрепени, докато други аргументираха необходимостта от Европейски здравен съюз с минимални стандарти на ЕС.Гласуването на резолюцията ще се проведе в петък следобед, като резултатите ще бъдат обявени в 19.00 часа българско време.


Бързи фактиПарламентът системно насърчава създаването на последователна политика на ЕС в областта на общественото здравеопазване. В резолюция относно преработения бюджет на ЕС след 2020 г. и плана за икономическо възстановяване, членовете на ЕП настояха да се създаде нова самостоятелна европейска здравна програма.Впоследствие Европейската комисия представи предложение за 9,4 милиарда евро в рамките на програма „EU4Health“ за 2021-2027 г. като част от плана за възстановяване на ЕС „Next Generation EU”.