•Границите трябва да бъдат отворени отново при спазване на принципа на недискриминация

•Спешно е необходим план за възстановяване на Шенгенското пространство

•Правилата на Шенгенското споразумение трябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира истинско европейско управление

Необходимо е бързо завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство, за да се гарантира свободата на движение и икономическото възстановяване на ЕС, казват евродепутатите.

Евродепутатите изразяват своята загриженост относно продължаващия контрол на вътрешните граници в Шенгенското пространство и въздействието му върху хората и бизнеса в резолюция, приета в петък с 520 гласа „за“, 86„против“ и 59 „въздържал се“.

Те подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движението, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за гарантиране на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията. Членовете на ЕП отхвърлят всяко некоординирано, двустранно действие от страна на отделни държави от ЕС и изтъкват важността на принципа на недискриминация при повторното отваряне на границите.

Евродепутатите също така настоятелно призовават за обсъждане между държавите членки и Съвета, Комисията и Парламента на план за възстановяване на Шенгенското пространство, за да се предотврати превръщането на временния контрол на вътрешните граници в почти постоянен. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации при потенциална втора вълна

Председателят на комисията на ЕП по граждански свободи и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „Макар и да е добра новина, че все повече ограничения на вътрешните граници се премахват, начинът, по който това се извършва оставя много да се желае. Без връщането към напълно функциониращо Шенгенско пространство, продължава да липсва основна стъпка по пътя към възстановяването. Пълното връщане към свободното движение, без дискриминация, взаимно доверие и солидарност са от изключително значение и сред основните ценности на ЕС“.

Бъдещето на Шенгенското пространство: ново управление и разширяване

В средносрочен план евродепутатите подчертават, че е необходимо да се обмисли как да се засили взаимното доверие между държавите членки и да се гарантира истинско европейско управление на Шенгенското пространство. В светлината на новите предизвикателства те призовават Европейската комисия да предложи реформа на управлението на Шенгенското пространство.

Членовете на ЕП също така призовават Съвета и държавите членки да увеличат усилията си за завършване на процеса на интегриране в Шенгенското пространство и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия.

Допълнителна информация

След като въведоха проверки на вътрешните граници, за да ограничат разпространението на пандемията от COVID-19, страните от ЕС започнаха постепенно да премахват контрола и свързаните с тях ограничения за пътуване. Европейската комисия препоръча на държавите от Шенгенското пространство да премахнат контрола по вътрешните си граници до 15 юни 2020 г. и създаде онлайн платформа, наречена „Re-open EU“, съдържаща актуална информация за пътуващите.

Шенгенското пространство включва повечето европейски държави, без България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния. От държавите извън ЕС, към Шенгенското пространство са се присъединили Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. На 14 юни Европа ще празнува 35-тата годишнина от подписването на споразумението в Шенген (Люксембург), което премахва контрола по вътрешните граници на ЕС.