Новини

euДнес Европейската комисия предложи мерки, с които да се гарантира по-доброто прилагане на законодателството на ЕС относно правото на хората да работят в друга страна членка и по този начин да се улесни упражняването на техните права на практика. В момента постоянни проблеми създава непознаването на правилата на ЕС от страна на работодателите в обществения и частния сектор, без оглед на това дали националното законодателство е съобразено с тези правила или не. Това непознаване или неразбиране на правилата често води до дискриминация въз основа на националност. Хората също така не знаят към кого в приемащата държава членка да се обърнат, когато срещнат проблеми във връзка с правото им на свободно движение. Целта на предложението е да се преодолеят тези пречки и да се помогне за предотвратяване на дискриминацията срещу работници въз основата на националност, като се предложат практически решения.

Комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: Свободното движение на работници е основен принцип на единния пазар на ЕС. Като се имат предвид много по-високите в момента равнища на безработица в някои страни членки в сравнение с други още по-важно е да улесним тези, които искат да работят в друга държава от ЕС. От трудовата мобилност печелят всички – тя е от полза както за икономиките на съответните страни членки, така и за работниците. Това предложение ще помогне на работниците да преодолеят препятствията по отношение на работата в друга страна от ЕС“.

Ако бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, предложението ще помогне да се гарантира реално и ефективно прилагане на съществуващото законодателство. Държавите-членки ще трябва да:

създадат национални центрове за контакт, предоставящи информация, помощ и съвети, така че работниците мигранти и работодателите в ЕС да познават по-добре правата си;

 • предоставят подходящи средства за правна защита на национално равнище;
 • дадат възможност на профсъюзите, неправителствените и други организации да започват административни или правни процедури от името на отделни работници в случаи на дискриминация;
 • предоставят по-добра информация за работниците мигранти и работодателите в ЕС като цяло.


Контекст

В момента 3 % от работната сила в ЕС – или 9,5 млн. души – работят и живеят в друга страна от Съюза. Други 1,2 млн. живеят в една страна от ЕС, а работят в друга. На хората, които искат да работят в друга страна, често им липсва защита и информация в приемащата държава от ЕС. Поради това те могат да се сблъскат с трудности по отношение на достъпа до работно място или социални преимущества или във връзка с условията на труд. Допитване Евробарометър от септември 2011 г. показа, че 15 % от гражданите на ЕС не биха желали да работят в друга страна от Съюза, тъй като смятат, че има твърде много пречки. Сред тях са:

 • различни условия за наемане на работа;
 • свързани с националността условия за достъп до определени позиции;
 • различни условия на труд на практика (като заплащане, възможности за кариера, ранг);
 • зависимост на достъпа до социални преимущества от условия, чието изпълнение е по-лесно за граждани на дадената държава, отколкото за граждани на друга държава-членка на ЕС (напр. условие за пребиваване);
 • професионални квалификации и опит, придобити в други страни членки, не се вземат предвид или се вземат, но по различен начин.

Освен че имат последици в личен и професионален план за засегнатите лица, тези препятствия също така се отразяват негативно на тяхното интегриране на трудовия пазар и в обществото на приемащата държава.

Правото на гражданите на ЕС да работят в друга страна от Съюза, залегнало в член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включва правото да не бъдат дискриминирани въз основа на националност, що се отнася до достъпа до заетост, заплащането и другите условия на труд. В Регламент (ЕС) № 492/2011 са посочени подробно правата, произтичащи от свободното движение на работници и са определени конкретни области, в които дискриминацията въз основа на националност е забранена, особено що се отнася до:

· достъп до заетост;

· условия на труд;

· социални придобивки и данъчни облекчения;

· достъп до обучение;

· членство в профсъюзи;

· жилищно настаняване;

· достъп до образование за децата.

Както член 45 от ДФЕС, така и Регламент (ЕС) № 492/2011 са пряко приложими в страните членки, но целта на новото предложение е да се подобри и подсили практическото им прилагане. Предложението ще постигне това чрез създаване на обща рамка от съответни разпоредби и мерки за улесняване на по-доброто и еднакво прилагане на правата на свободно движение на работниците и членовете на техните семейства, произтичащи от правото на ЕС. Независимо от това предложение, Комисията – като пазител на Договора – ще продължи също така да открива процедури за нарушения срещу страните членки, когато това е необходимо – в случаи, когато националното законодателство не е приведено в съответствие с Договора и Регламента.


Трудовата мобилност в ЕС е от полза не само за работниците, но и за икономиките на страните членки. Тя е от полза за приемащите страни, тъй като позволява на компаниите да попълват свободните работни места, които иначе биха останали незаети. Няма доказателства, че работниците мигранти отнемат работни места от работниците в приемащата страна. Те произвеждат стоки и предоставят услуги – нещо, което иначе не биха могли да правят. Мобилността е от полза и за родните страни на мигрантите, тъй като позволява на хора, които иначе биха имали по-малка възможност да работят, да си намерят работа и по този начин да осигурят финансова помощ за своите семейства в родината и да придобият умения и опит, които в противен случай не биха придобили. Когато по-късно работниците мигранти се завърнат в родината си, те използват този опит.

Така например, проучване от 2011 г. относно миграцията от осем нови страни членки (Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чешка република) показа, че БВП на Ирландия е нараснал с 3 %, а този на Обединеното кралство – с 1,2 % в периода 2004-2009 г. благодарение на работниците мигранти от тези осем страни от ЕС.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg