Новини

workplaceНастоящата икономическа криза е сериозно предизвикателство за диалога между представители на работниците и работодателите и правителствата съгласно доклад, публикуван днес от Европейската комисия. Докладът показва, че последните правителствени реформи не винаги са били придружавани от напълно ефективен социален диалог, което е довело до все по-конфликтни индустриални отношения в Европа.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Социалният диалог е подложен на все по-силен натиск в настоящия контекст на понижено макроикономическо търсене, увеличение на данъците и съкращаване на държавните разходи. Трябва да укрепим ролята на социалните партньори на всички равнища, ако искаме да излезем от кризата и да запазим ползите от европейския социален модел. Добре структурираният социален диалог е от съществено значение за справяне с предизвикателствата на демографските промени и за постигане на по-добри работни условия и по-голямо социално сближаване. Социалният диалог трябва да бъде укрепен в държавите членки от Централна и Източна Европа, където той в момента е значително по-слаб."

Участието на представители на работниците и работодателите („социалните партньори") в правителствените реформи е от първостепенно значение, тъй като решенията, намерени чрез социален диалог, обикновено са по-широко приети в обществото, по-лесно се прилагат на практика и по-рядко водят до възникване на конфликти. Затова споразуменията, постигнати с участието на социалните партньори, спомагат за осигуряване на дългосрочна устойчивост на икономическите и социалните реформи. Добре структурираният социален диалог може ефективно да допринесе за икономическата стабилност на Европа. В действителност в страните, в които социалният диалог е обичайна практика и институциите на индустриалните отношения са силни, обикновено икономическото и социалното положение е по-устойчиво и напрежението е по-малко. Потенциалът за решаване на проблеми, който социалният диалог има, може да помогне за преодоляване на настоящата криза. Новият доклад илюстрира как резултатите, постигнати от европейския социален диалог, могат подобрят трудовия живот на европейците, например в областите на здравеопазването, безопасността и условията на труд.


В контекста на съкращаването на държавните разходи в много държави членки в доклада се набляга на индустриалните отношения в публичния сектор: публичната администрация, образованието и здравеопазването. Правителствата дават предимство на повишаването на ефективността при преструктурирането на публичния сектор. В някои страни този процес се извършва с по-балансиран подход и ограничени конфликти, като се запазва обхватът на решенията, намерени чрез колективно договаряне между профсъюзите и публичния сектор. В други страни избраните методи за изпълнение на решенията често изключват социалния диалог. Тази тенденция не се ограничава само до държавите, получаващи финансова помощ от ЕС и Международния валутен фонд. В резултат на това в много държави членки увеличаването на данъците и съкращаването на държавните разходи предизвикаха вълна от индустриални конфликти и подчертаха спорния характер на някои от мерките за реформа, които не са били обект на социален диалог.

Централна и Източна Европа

В доклада също така се анализира задълбочено състоянието на социалния диалог в Централна и Източна Европа. Въпреки че между страните в региона има големи различия, всички те, с изключение на Словения, имат слаби и разединени институции на индустриалните отношения. Всъщност някои реформи действително не позволяват участието на социалните партньори при провеждането на промени. Докладът показва, че възраждането на националните системи на индустриални отношения с цел да се насърчи и да се възстанови консенсусът е от основно значение за осигуряване на дългосрочна устойчивост на текущите икономически и социални реформи.

Други въпроси, разглеждани в доклада, включват участието на социалните партньори в реформите на осигурителните и пенсионните системи и в прехода към по-устойчива икономика, която е по-независима от изкопаемите горива. В страни като Белгия, Франция, Нидерландия и Испания профсъюзите са участвали в процеса на реформи на пенсионните системи, но в други страни ролята на социалните партньори е била минимална, което е довело до конфликти. По отношение на изменението на климата в доклада се посочва, че дейностите на социалните партньори в тази област се увеличават и че тяхната готовност да подкрепят екологичните политики се повишава.

За повече информация

MEMO/13/325

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост":

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes

Европейски социален диалог:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

Уебсайт на Ласло Андор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

 

http://twitter.com/LaszloAndorEU

За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването можете да се абонирате на адрес:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


 


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg