Новини

eu-gsmДнес Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

По отношение на таксите Комисията предлага принцип на таксуване по класове продукти, валидно при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това следва да позволи на търговските дружества - и в частност на МСП - да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности. Понастоящем в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „С търговските марки отбелязахме първия успех на ЕС в областта на интелектуалната собственост. Съгласуването на законодателствата на държавите членки през 1989 г. и създаването на търговска марка на Общността през 1994 г. проправи пътя на други средства за защита на интелектуалната собственост като закрилата на промишления дизайн и единния патент. Днес, 20 години по-късно, съм горд да обявя, че системата ни на закрила на марките издържа проверката на времето. Коренни преобразувания не са необходими, тъй като основите ѝ са съвсем стабилни. Стремежът ни е по-скоро чрез целенасочена модернизация да постигнем с по-ниски разходи по-достъпна и по-функционална за бизнеса закрила на марките."


Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в тази насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:

  • канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
  • модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
  • усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС; както и
  • улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки - Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.

В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

1.     Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на марките;

2.     Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC); както и

5г. относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (2869/95).

Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение.  Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от комитета по събираните от СХВП такси. Първото заседание на този комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.

Вж. също MEMO/13/291

За повече информация за марките:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg