Новини

climateНа 19 март парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика одобри становището си по регламента на Съвета на министрите за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения в България, Литва и Словакия. Засилването на контрола и мерките за ядрена безопасност бяха сред основните въпроси, обсъдени от евродепутатите.

„Трите държави (Литва, Словакия и България) използваха стари ядрени реактори, за които международната общност заключи, че са прекалено стари и не биха могли да бъдат ефективно модернизирани, за да отговарят на минималните изисквани стандарти за безопасност. В тази връзка, Европейската комисия трябва да осигури ефективното и икономично използване на еврофондовете. Целите трябва да съответстват на наличния бюджет и на създаването на разбираеми показатели за изпълнение, които впоследствие да могат да бъдат контролирани и отчитани по необходимост за изпълнението на програмата като цяло“, каза докладчикът на Европарламента, Giles Chichester (EКР, Обединено кралство).

Регламентът на Съвета ще продължи финансовата помощ на ЕС за България, Литва и Словакия с цел постигане на необратимо извеждане от експлоатация на ядрените мощности в страните на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на „Бохунице VI“. Регламентът постановява създаването на многогодишна програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения през периода 2014—2020 г., като междувременно трите държави членки ще трябва да покриват конкретни условия и цели, за да се продължи финансовата помощ от ЕС. Нужно е Комисията да следи и отчита прогреса, осъществен от трите страни.

Бюджет

Предложението на Европейската комисия предвижда 208 503 000 евро по програма „Козлодуй“ за периода 2014—2020 г., 229 629 000 евро за програма „Игналина“ за периода 2014—2017 г. и 114 815 000 евро по програма „Бохунице“ за периода 2014—2017 година. След срещата си на 7—8 февруари Съветът на министрите на ЕС предложи следните суми: 260 милиона евро за „Козлодуй“ за периода 2014—2020 г., 400 милиона евро за „Игналина“ за периода 2014—2020 г. и 200 милиона евро за „Бохунице“ за 2014—2020 година. Европейският парламент е единствено консултиран по този регламент, като парламентарната комисия по енергетика не направи никакви предложения по бюджета на програмите.

Условия и оценка

България, Словакия и Литва ще трябва да покрият определени цели, като например да транспонират Директивата за ядрена безопасност в своето национално законодателство и да представят пред ЕК подробен план за извеждане от експлоатация на ядрените си съоръжения. Членове на комисията по енергетика предлагат тези планове да включват информация за очаквани проекти, конкретни действия, както и информация за това как „националното съфинансиране ще бъде осигурено в дългосрочен план“.

Евродепутатите предлагат Комисията да наблюдава изпълнението на програмите и да направи оценка за прогреса на държавите до края на 2017 г., докато ЕК предложи тази оценка да бъде направена до края на 2015 година. Европейската комисия може да преразгледа размера на отпуснатите средствa, ако е необходимо, като „тяхното преразглеждане не трябва да застрашава стандартите за безопасност на ядрените съоръжения“, се казва в приетия от парламентарната комисия по енергетика текст.

Следващи стъпки

Европейският парламент е консултиран по този регламент. Становището на ЕП ще бъде гласувано по време на пленарната сесия през април или май.

Резолюцията бе приета с 51 гласа „за“, 0 „против“, и 6 „въздържали се“.

Процедура по консултация

Профил на докладчика Giles Chichester (EКР, Обединено кралство)

Заключения на Съвета на ЕС (7—8 февруари 2013 г.)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg