Новини

agricultureЗа да осигури стабилност в доставките на висококачествени храни за потребителите от ЕС и да гарантира същевременно по-добра защита на околната среда, новата селскостопанска политика на ЕС трябва да направи мерките за „екологизиране“ задължителни, като гарантира гъвкавост в прилагането им, както и да осигури подкрепа за фермерите по отношение на пазарните предизвикателства, се заявява в позицията на Парламента за преговори със страните членки, гласувана в сряда. Това ще бъде първата реформа на селскостопанската политика на ЕС, в която Парламентът ще участва като пълноправен съзаконодател успоредно със Съвета.

„Днес постигнахме точния баланс между сигурност на доставките и подобряване на защитата на околната среда. По този начин новата селскостопанска политика на ЕС ще може да предложи повече обществени блага на гражданите. Тя трябва да бъде по-малко бюрократична и по-справедлива за земеделските производители, за да ги улесни при справянето с кризисни ситуации. Това ще бъде нашата позиция при воденето на преговори за окончателния вид на законодателството с държавите членки“, заяви председателят на комисията по земеделие Paolo De Castro (С&Д, Италия) след гласуването.

По-справедливо и прозрачно финансиране за работещите земеделските производители

Различията в нивата на финансиране от ЕС за земеделските производители от различни държави членки трябва да се намалят в по‑кратък от предложения от Европейската комисия срок. Земеделците не трябва да получават под 65% от средните плащания за ЕС.

Парламентът гласува също в полза на публикуването на имената на бенефициентите, получили финансиране от ЕС, и предложи списък на категории собственици на земя, като летища и спортни клубове, които трябва да бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС, освен ако не докажат, че земеделското производство не представлява значителен дял от доходите им. Държавите членки могат да разширяват този списък.

Повече пари за младите фермери и за дребните производители

Младите земеделски стопани трябва да получат 25% допълнителни плащания за максимум от 100 ха. Държавите членки могат да използват повече средства за подпомагане на малките земеделски производители.

По-малко за по-големите производители

Парламентът подкрепи планираното от Комисията ограничение за директните плащания за отделни стопанства на 300 000 евро, както и значителното намаляване на плащанията към тези, които получават повече от 150 000 евро. Тези правила няма да се прилага за кооперациите, които преразпределят плащания към своите членове.

Повече гъвкавост по отношение на „екологизирането“

Депутатите приеха, че 30% от националните бюджети за директни плащания трябва да бъдат зависими от задължителните мерки за „екологизиране“, но подчертаха, че тези мерки трябва да бъдат по-гъвкави и да се въведат постепенно. Три основни мерки — диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища и ливади и създаването на „райони с екологичен фокус“, трябва да бъдат запазени, но да се допускат и изключения, отчитащи например размера на стопанството.

Фермерите и кризисните ситуации

За да могат фермерите да се справят с нестабилността на пазара и за укрепване на тяхната позиция при договарянето на цените, техните организации трябва да притежават нови инструменти и да могат да договарят от името на членовете си цени на суровини, материали и доставки, заявиха  депутатите. Тези правила не трябва да „водят до образуване на картели, но силните организации на производителите ще позволят на земеделските стопани да се измъкнат от икономическата си зависимост и ще им гарантират приличен стандарт на живот“, заяви докладчикът за организацията на пазарите Michel Dantin (ЕНП, Франция).

„Това решение отразява желанията на европейските граждани за бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Ние трябва да гарантираме запазването и насърчаването на икономиката на селските райони, както и съвместимостта между конкурентоспособността и защитата на околната среда. Това е най-добрия начин за използване на обществени средства за предоставяне на обществени блага за всички“, заяви Luis Manuel Capoulas Santos (С&Д, Португалия), докладчик за директните плащания и развитието на селските райони.

Мляко, захар и вино

За да се гарантира, че изтичането на срока на квотите за мляко няма да доведе до сериозна криза в млечния сектор, депутатите предложиха помощ за минимум три месеца за производителите на мляко, които доброволно намалят производството си с най‑малко 5%. Предложенията за удължаване на млечни квоти, изтичащи през 2015 г., бяха отхвърлени от залата.

От друга страна, Европейският парламент наложи вето върху плановете квотите за захар да бъдат премахнати през 2015 г., така че производителите на цвекло да бъдат подготвени за либерализацията на сектора през 2020 година. Правата за засаждане на лозови масиви също следва да бъдат удължени поне до 2030 година.

По-малко бюрократичен контрол

Депутатите подчертаха необходимостта да се намали бюрокрацията и да се гарантира, че санкциите за нарушаване на правилата са пропорционални. „Трябва да намалим времето, необходимо на фермерите за подготовка на документи. Държавите членки могат да създадат процедура за заявяване на интерес за земеделски помощи, която да обхваща период от няколко години, така че да не е нужно земеделските производители  да се регистрират всяка година, а единствено когато има промени“, заяви Giovanni La Via (ЕНП, Италия), докладчик за финансирането, управлението и мониторинга.

Резултати от гласуването

Проектът за мандат за преговори с държавите членки относно бъдещите директни плащания беше одобрен с 427 гласа „за“, 224 „против“ и 32 „въздържал се“.

Проектът за мандат за преговори с държавите членки относно бъдещите правила за развитие на селските райони беше одобрен с 556 гласа „за“, 95 „против“ и 18 „въздържал се“.

Проектът за мандат за преговори с държавите членки за бъдещето на общата организация на пазара беше одобрен с 375 гласа  „за“, 277 „против“ и 24 „въздържал се“.

Проектът за мандат за преговори с държавите членки относно правилата за финансиране, управление и наблюдение беше одобрен с 474 гласа „за“, 172 „против“ и 23 „въздържал се“.

Следващи стъпки

Окончателният вариант на новата обща селскостопанската политика (ОСП) на ЕС ще бъде приет за първи път съвместно от Европейския парламент, земеделските министри на държавите членки и Европейската комисия, в рамките на тристранни преговори, които трябва да започнат в края на март / началото на април.

Докладчик за регламента за директни плащания и за регламента за фонда за развитие на земеделските райони: Luis Manuel Capoulas Santos (С&Д, Португалия)

Докладчик за регламента за организацията на пазарите: Michel Dantin (ЕНП, Франция)

Докладчик за регламента за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП: Giovanni La Via (EPP, IT)

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), гласуване на преговорен мандат

Приетите текстове

Видеозапис на дебата

Видеозапис на пресконференцията

Предложение за преговорен мандат за регламента за директни плащания

Законодателно досие

Предложение за преговорен мандат за регламента за фонда за развитие на земеделските райони

Законодателно досие

Предложение за преговорен мандат за регламента за организацията на пазарите

Законодателно досие

Предложение за преговорен мандат за регламента за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Законодателно досие

Допълнителна информация

Първи вот за реформиране на ОСП (ЕвропарлТВ)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg