Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

shofiorska-knijkaОт 19 януари 2013 г. всички нови свидетелства за управление, издадени в ЕС, ще представляват пластмасова „кредитна карта" със стандартен европейски формат и по-сигурна защита. Новото европейско свидетелство постепенно ще замени повече от 100 различни модела от хартия и пластмаса, които в момента се използват от над 300 млн. водачи на МПС в целия ЕС. То е част от по-широкообхватен пакет от мерки (3-та директива за свидетелствата за управление), които влизат в сила с цел да се насърчи свободното движение, да се води борба с измамите, свързани със свидетелствата за управление на МПС, и да се подобри пътната безопасност в целия ЕС.

"От пътната полиция в Европа понастоящем се очаква да разпознава повече от 100 различни вида хартиени и пластмасови свидетелства за управление на МПС. Снимките върху тези документи за самоличност може отдавна да не се актуални, категориите, за които на водача е предоставено свидетелство, може да са неясни, а самият документ може лесно да бъде фалшифициран. Фалшивите свидетелствата за управление са равностойни на разрешение да се убива, ето защо се нуждаем от свидетелства, които са лесни за разчитане и за разбиране и много трудно се фалшифицират".

Основните промени, които ще влязат в сила на 19 януари 2013 г., са следните:

Стандартен европейски формат

Всички нови европейски свидетелства за управление ще се издават в съответствие с нов формат - пластмасова „кредитна карта", като на тях ще има снимка и информация, отговаряща на стандартни изисквания - елементи, които могат лесно да бъдат разпознати и разчетени в целия ЕС. (вж. снимката по-долу).  Всички нови свидетелства ще се издават в този формат от 19 януари 2013 г.

Издадените до момента свидетелства не са засегнати, но ще бъдат сменени с отговарящи на новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г. Европейското свидетелство за управление може да бъдат приспособено, за да включва национални символи в зависимост от решенията, които са взети на равнище държави членки.


Повишена сигурност

Новото свидетелство за управление включва няколко елемента за защита с цел да не може да бъде подправяно и да се избегне фалшифициране.

Освен това като съпътстваща новия формат мярка е създадена европейска електронна система за обмен на данни с цел улесняване на обмена на информация между националните администрации. Това ще опрости процеса на контрол на свидетелствата за управление при лица, които се преместват да живеят от една държава членка в друга. Новото свидетелство също така значително ще помогне например за премахване на "туризма за свидетелства за управление на МПС" и на измамите, за прилагане на нови, по-строги забрани за държавите членки да издават свидетелства на лица, чието свидетелство вече е било отнето или неговото действие е било прекратено или ограничено от друга държава членка.

Редовното подновяване на свидетелствата

От основно значение за борбата с измамите и подобряването на безопасността на движението по пътищата е необходимостта от редовно подновяване на свидетелствата в целия ЕС.  Съгласно новите правила свидетелството трябва да се подновява на всеки 10 - 15 години за водачите на леки автомобили и мотоциклетистите, в зависимост от разпоредбите на съответната държава членка. За водачи на автобуси и камиони свидетелството трябва да се подновява на всеки пет години, като за подновяването ще бъде необходим медицински преглед.

Това е административното подновяване и не изисква допълнителен изпит. То гарантира, че информацията, снимките и другите данни върху свидетелствата са актуални, че елементите за защита могат да бъдат редовно актуализирани в съответствие с новите технологии и че държавите членки непрекъснато разполагат с актуална информация за свидетелствата в обращение.

Защита на уязвимите водачи

Европейският режим за свидетелствата за управление засилва защитата за най-уязвимите категории участници в пътното движение. Това включва:

  • Повишаване на възрастовата граница за пряк достъп (чрез практически и теоретичен изпит) до свидетелства за управление на мощни мотоциклети - от 21години в момента на 24години.
  • Повишаване на възрастовата граница, както и въвеждане на допълнителни стъпки по пътя към постепенен достъп. Новият режим изисква шофьорски опит от най-малко четири години (вместо две) с мотоциклет с по-ниска мощност преди да бъде издадено свидетелство за управление на най-мощните мотоциклети.
  • Мотопедите са отделени в нова категория превозни средства и от кандидатите за свидетелства за управление на мотопеди отсега нататък ще се изисква да преминат теоретичен изпит. Държавите членки могат също така да въведат изпит за проверка на уменията и на поведението, както и медицински прегледи. ЕС определя минимална препоръчителна възраст (16години), при навършването на която свидетелствата се признават взаимно от всички държави членки (държавите членки могат да понижат тази възраст на 14години в рамките на съответната страна). Досега нямаше минимални изисквания на равнището на ЕС по отношение на мотопедите.

Минимални стандарти за изпитващите лица

Изпитващите лица ще трябва да отговарят на минимални стандарти по отношение на началната им квалификация и периодичното обучение.  Тази мярка ще осигури контрол на качеството при новата система.

Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление бе приета от държавите членки и Европейския парламент през 2006 г. Тя трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 19 януари 2011 г. и ще се прилага изцяло от 19 януари 2013 г.

За повече информация: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg