Новини

 

european-markets„Нереализираните приходи вследствие укриване на данъци и избягване на данъчно облагане възлизат годишно на около един билион евро в ЕС. Това не само е скандална загуба на много необходими приходи, но същевременно и заплаха за справедливото данъчно облагане. И докато държавите членки трябва да въведат по-строги национални мерки срещу укриването на данъци, едностранните решения сами по себе си няма да са достатъчни.В рамките на единния пазар, в една глобализирана икономика, националните несъответствия и пропуски стават инструмент в ръцете на тези, които се стремят да избегнат данъчно облагане. Затова една силна и последователна позиция на ЕС срещу лицата, укриващи данъци, както и срещу тези, които им помагат, е от съществено значение“, заяви Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане.

 

Във връзка с това Комисията представи днес план за действие за по-ефективна реакция на ЕС по отношение на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане. Той определя всеобхватен набор от мерки, приложими както в момента, така и в бъдеще, за да се помогне на държавите членки да предпазят данъчната си основа и да си възвърнат принадлежащите им по закон данъчни приходи в размер на милиарди евро.

Като непосредствена първа стъпка Комисията също така прие днес две препоръки, за да насърчи държавите членки да предприемат незабавни и координирани действия по отношение на специфични наболели проблеми.

Първата препоръка предвижда решително противопоставяне на ЕС на данъчните убежища, надхвърлящо настоящите международни мерки. Държавите членки се призовават да установят, чрез използване на общи критерии, зоните от типа „данъчно убежище“ и да ги поставят в национални черни списъци. Определени са също така специфични мерки, за да се насърчат държавите извън ЕС да прилагат стандартите на ЕС за управление.

Втората препоръка се отнася до агресивното данъчно планиране. Тя предлага начини за преодоляване на юридическите „формалности“ и „вратички”, които някои дружества използват, за да избегнат плащането на своя справедлив дял. Държавите членки се насърчават да усъвършенстват своите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, така че в резултат на тяхното прилагане да не се стига до пълна липса на данъчно облагане. Те също така следва да приемат общо правило за борба със злоупотребите, по силата на което биха могли да игнорират всякаква привидна договореност, сключена за целите на избягването на данъчно облагане, и вместо това да налагат данъци въз основа на действителното икономическо състояние.

Другите инициативи, предвидени в днешния план за действие, включват кодекс на данъкоплатеца, данъчен идентификационен номер на ЕС, преразглеждане на разпоредбите за борба със злоупотребите в ключови директиви на ЕС и общи насоки за проследяване на паричните потоци.

С цел по-нататъшно подобряване на работата в рамките на ЕС във връзка с вредната данъчна конкуренция, държавите членки се призовават настоятелно да дадат нов тласък на прилагането на Кодекса за поведение на ЕС в областта на данъчното облагане на предприятията. При липса на своевременен и ефективен консенсус за отстраняване на конкретните несъответствия Комисията ще излезе по целесъобразност със законодателни предложения за действие. Също така се препоръчва обхватът на кодекса за поведение да се разшири, за да включи специални данъчни режими за лицата с високи доходи.

Днешният план за действие ще послужи като сериозен принос на ЕС към международните дискусии относно укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, по-специално в рамките на ОИСР и Г-20. Като такъв, той ще подкрепи позицията на ЕС за постигане на по-високи стандарти на доброто управление в областта на данъчното облагане в световен мащаб.

Следващи действия

За да се гарантира прилагането на днешния план за действие, Комисията ще създаде ефикасни нови инструменти и таблици за мониторинг, за да се запази темпото в борбата срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане. Нова платформа за добро управление в областта на данъчното облагане ще следи и докладва за прилагане на препоръките от страна на държавите членки.

Планът за действие и препоръките ще бъдат представени на Съвета на министрите на финансите и на Европейския парламент.

Контекст

На заседанието на Европейския съвет през март 2012 г. държавите членки поискаха от Комисията „своевременно да разработи конкретни методи за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави“.

В отговор на това искане Комисията първо прие през юни съобщение, определящо ключови предизвикателства, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, и конкретни мерки за справяне с тях (виж IP/12/697). В съобщението също така беше заявено, че до края на годината Комисията ще представи план за действие, заедно с конкретни идеи за това как да се намери по-добро решение на въпроса с данъчните убежища и агресивното данъчно планиране. Именно този план бе представен днес от Комисията.

В допълнение към действията на равнище ЕС, Комисията също така подчерта, че е необходимо държавите членки да подобрят степента на спазване на данъчното законодателство и борбата срещу укриването на данъци на национално равнище. За тази цел десет държави членки са получили специфични за съответната държава препоръки в рамките на европейския семестър за 2012 г.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg