Новини

други

Утре Европейската комисия и испанското председателство на ЕС ще обявят началото на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.). С кампанията под надслов „Да спрем бедността сега!" ЕС цели да постави борбата с бедността, която пряко засяга един от всеки шест европейци, в центъра на вниманието през 2010 г. на цялата територия на съюза. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу и испанският министър-председател Хосе Луис Родригес Сапатеро ще обявят годината за открита по време на официална церемония утре в Мадрид.

bench„Борбата с бедността и социалното изключване е неразделна част от преодоляването на кризата. Твърде често икономически уязвимите слоеве от населението са и най-потърпевши от рецесията. Поради това Европейска година 2010 трябва да послужи като катализатор за повишаване на осведомеността и за набиране на инерция в посока на едно в по-голяма степен приобщаващо общество - цел, заложена и в предложената стратегия на ЕС за 2020 г.", заяви председателят на Комисията Жозе Мануел Дурау Барозу.

Владимир Шпидла, комисар по трудовата заетост, социалната политика и равните възможности, добави: „Един от всеки шест души в Европа ежедневно се бори за икономическото си оцеляване, но бедността може да засегне и всеки един от нас, както и обществото като цяло. При все че по-голямата част от средствата за борба с бедността са част от националната сфера, три четвърти от европейските граждани очакват и ЕС да спомогне за това. Европейската година поставя този проблем като приоритетен в програмата, така че Европа като цяло да може да обедини силите си за борба с бедността и социалното изключване."

Близо 80 милиона европейци, или 17 % от гражданите в целия ЕС, понастоящем живеят под прага на бедността. Според скорошно проучване на Евробарометър относно нагласите по отношение на бедността, този обезпокоителен факт предизвика силен отзвук от страна на общественото мнение (вж. също IP/09/1585). По-голямата част (73 %) от европейските граждани смятат, че бедността е широко разпространен проблем в страната, в която живеят, а 89 % искат правителството им да вземе спешни мерки за неговото разрешаване. Въпреки че повечето граждани смятат, че отговорността за справянето с посочените проблеми лежи най-вече върху правителството на страната им, 74 % от запитаните очакват дейно участие и от страна на ЕС.

С провеждането на Европейската година 2010 се цели повишаване на осведомеността относно причините и последиците от бедността в Европа, както сред основните участници като правителствата и социалните партньори, така и сред широката общественост. Сред целите са също и мобилизирането на различните партньори в борбата с бедността, насърчаването на социалната интеграция и социалното приобщаване и на ясната ангажираност за изготвянето на политики на равнище ЕС и на национално равнище за борба с бедността и социалното изключване.

basketДейностите в рамките на инициативата ще бъдат до голяма степен децентрализирани, като всяка от 29-те държави участнички съставя национална програма (27-те държави от ЕС плюс Норвегия и Исландия). Кампаниите за повишаване на осведомеността на европейско и национално равнище, както и стотици национални проекти, свързани с различни национални приоритети, ще бъдат финансирани от бюджет в размер на 17 милиона евро.

Комуникационната кампания във връзка с Европейската година ще включва журналистически конкурс, инициатива в областта на изкуствата и две тематични седмици през май и октомври, през които ще се организират различни събития на национално равнище в държавите от ЕС. Годината ще приключи със заключителна конференция на 17 декември в Брюксел под патронажа на белгийското председателство на ЕС.

Уебсайтът на кампанията (http://www.2010againstpoverty.eu) съдържа договорената от партньорите платформа за насърчаване на сътрудничеството в мрежа и съвместните инициативи между ключовите актьори, като например организациите на гражданското общество, местните и регионални власти. Уебсайтът също така ще отразява събитията, провеждани във всяка една от държавите участнички.

Вж. също MEMO/10/XX.

 

Допълнителна информация

Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.).

http://www.2010againstpoverty.eu

Проучване на Евробарометър относно нагласите по отношение на бедността и социалното изключване (пълен текст на доклада, обобщен доклад и данни по държави)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_fact_bg_bg.pdf

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg