Новини

smaГодина след стартирането на стратегията за региона на река Дунав, която обединява осем държави членки и шест съседни страни, комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заминава на обиколка в региона, за да се срещне с хората, които отговарят за реализацията ѝ.  Обиколката е също и възможност да види от първа ръка постигнатия чрез макрорегионално сътрудничество напредък и да повиши осведомеността на политиците и на обществеността за добавената стойност на стратегията. В хода на обиколката в седем държави — Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния и България — комисарят ще се срещне с политици и заинтересовани лица на високо равнище. Той ще посети и множество разнообразни проекти по стратегията за региона на река Дунав. Обиколката съвпада с ежегодните регионални празници, посветени на река Дунав.

Преди посещението комисар Хаан заяви: „14-те страни от региона на река Дунав вече извличат полза от засиленото сътрудничество между тях в рамките на стратегията. От стартирането на стратегията всяка седмица се набелязват проекти за изпълнение, градят се нови мрежи в сферата на бизнеса, иновациите, сигурността и други области. Искам да видя с очите си как напредват екипите, които са начело на тази новаторска инициатива, и да ги подтикна да ускорят изпълнението на мерките, които допринасят за създаване на работни места и растеж“.

Стратегията за регион на река Дунав съчетава политики за регионално развитие, научни изследвания, транспорт и околна среда, както и сигурност, туризъм и растеж, чиято цел е да направят региона по-добро място за живот и работа. Тя е инструмент за реализиране на стратегията „Европа 2020“, засилване на икономическия растеж и създаване на работни места в макрорегиона. По-специално, предвидени са конкретни действия, които:

·          ще увеличат корабоплаването по река Дунав, като подобрят плавателната годност и връзките;

·          ще насърчат иновациите с учредяване на Дунавски фонд за иновации и ще поощрят обмена на знания;

·          ще подобрят конкурентоспособността чрез свързване на предприятията и по-целенасочено професионално обучение в образователната система.

Ето някои от проектите, които комисарят ще посети по време на обиколката си: „На изток от Виена”, „Бизнес инкубатор BIOS“ в североизточна Хърватия и моста Видин—Калафат, където ще наблюдава демонстрация на съвместна спасителна операция по Дунав на границата между Румъния и България.

Ще бъдат проведени пресконференции във Виена, Братислава, Будапеща, Вуковар, Нови Сад, Виминациум, Дробета Турну Северин и Видин. Съответните представителства и делегации на ЕС ще публикуват съобщения за медиите с подробности за програмата във всяка държава.

Контекст

В прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав участват следните държави: Германия (федералните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.

Новото при макрорегионалния метод е в начина, по който обединява държавите да си сътрудничат при определянето на цели и заделянето на средства и да работят съвместно за изпълнение на задачите. Макрорегионалните стратегии поставят по-силен акцент върху разпределянето на наличните средства и гарантират „съвместно мислене" между различните сектори.

В Плана за действие се определят приоритети, набелязват се проекти и се посочват крайни срокове за изпълнение, като различни държави и региони координират всяка от 11-те приоритетни области (например трансевропейски мрежи, иновации, МСП, заетост, качество на водата, сигурност и т.н. — вж. IP/11/124). Координаторите отговарят за изпълнението, а Комисията наблюдава отблизо напредъка на стратегията.

Международният ден на река Дунав, посветен на Дунав и неговите притоци, е израз на признанието за жизненоважната им роля като източник на вода, храна, енергия, развлечения и поминък. Честван на 29 юни, този ден отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за опазването на река Дунав в София на 29 юни 1994 г.

Следващи стъпки: Първият годишен форум в рамките на стратегията на ЕС за региона на река Дунав ще се проведе в Регенсбург, Германия на 27—28 ноември 2012 г.

За повече информация:

Ежедневна информация за обиколката на комисар Хаан на неговия   уебсайт

http://www.danube-region.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Съобщение на Комисията — Стратегия на ЕС за региона на река Дунав

www.danubeday.org 

#EUSDR @EU_Regional

Снимки от обиколката в региона на Дунав във Flickr

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg