Новини

learningДържавите членки трябва да положат повече усилия, ако искат да постигнат заложената в стратегията „Европа 2020" цел в областта на образованието - да бъде намален делът на преждевременно напусналите училище на 10 % и увеличен делът на младите хора със завършено висше образование на най-малко 40 %, сочат публикуваните от Евростат данни за 2011 г.  Според статистиката държавите членки отбелязват напредък, но все още са налице големи различия и не е ясно дали ЕС ще успее да постигне целите, залегнали в „Европа 2020": делът на преждевременно напускащите училище в момента е 13,5 % и е по-нисък от отчетеното през 2010 г. (14,1 %) и 2000 г. (17,6 %). През 2011 г. 34,6 % от хората на възраст 30-34 години в ЕС са с висше образование, в сравнение с 33,5 % през предходната година и 22,4 % през 2000 г.

Европейският комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Необходимо e държавите членки да се съсредоточат върху провеждането на реформи и да увеличат усилията си за въвеждане на комплексни стратегии за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Трябва да се подобри достъпът до висше образование и в същото време да се повиши качеството му. Младите хора, подготвени с правилните умения и квалификации, ще помогнат на Европа да се пребори по-успешно с безработицата сред младежта, да преодолее кризата и да се възползва максимално от възможностите, които предлага икономиката, основана на знанието. Сериозните инвестиции в образование и обучение са необходимо условие за постигането на успех в дългосрочен план: без нужното финансиране Европа няма да спечели глобалната битка за растеж, работни места и конкурентоспособност."

Въпреки че по последни данни се отбелязва напредък към постигането и на двете цели, Комисията изразява загриженост, че той не е в резултат на реформи с дългосрочно въздействие, а се дължи по-скоро на високата безработица след младежите, заради която те остават по дълго в системата на образованието и обучението. Загриженост предизвиква и фактът, че определените от държавите членки национални цели не са достатъчни, за да може ЕС да постигне общата си цел.

Що се отнася до дела на преждевременно напусналите училище, който се определя като процента на хората на възраст 18-34 години, завършили максимум прогимназиалния етап на основното образование, 11 държави членки са преминали границата от 10 % . Малта (33,5 %), Испания (26,5 %) и Португалия (23,2 %) са с най-висок дял на преждевременно напускащите училище, но бележат значителен напредък през последните години. Сред другите държави членки, успели да намалят броя на преждевременно напускащите училище, са Кипър (11,2 %), Латвия (11,8 %) и България (12,8 %).

В 13 държави членки делът на завършилите висше образование надвишава водещата цел от 40 % . В държавите, в които този дял е по-нисък - Словения (37,9 %), Латвия (35,7 %), Унгария (28,1 %), Португалия (26,1 %), Чешката република (23,8 %) и Румъния (20,4 %), се наблюдава нарастване с над два процентни пункта спрямо предходната година. За разлика от тях, постигнатият напредък от Гърция (28,9 %), Австрия (23,8 %) и Италия (20,3 %) е едва половин процентен пункт или по-малко, а България (27,3 %) и Малта (21,1 %) отчитат спад в дела на завършилите висше образование. За същия период Полша (36,9 %), Германия (30,7 %) и Словакия (23,4 %) отбелязват умерен ръст.

Контекст

Данните бяха събрани от Евростат в рамките на наблюдението на работната сила, което предоставя информация за ситуацията и тенденциите на пазара на труда в ЕС и отчита участието в системата на образование и получената образователна степен. През юни 2011 г. държавите членки поеха ангажимент до края на 2012 г. да разработят комплексни и основани на данни национални стратегии с цел намаляване на броя на преждевременно напускащите училище.

Препоръки за отделните държави

На 30 май 2012 г. Европейската комисия представи на държавите членки набор от специфични за всяка държава препоръки за реформи, целящи повишаване на стабилността, растежа и работните места в ЕС. Шест държави (Дания, Испания, Италия, Латвия, Малта и Унгария) получиха препоръки за справяне с преждевременното напускане на училище, а препоръките към други седем държави (Австрия, България, Италия, Латвия, Словакия, Унгария и Чешката република) бяха насочени към висшето образование.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg