Juvenes Translatores е нашият ежегоден конкурс по превод за 17-годишни ученици. 
През 2016 г. конкурсът ще се проведе на 24 ноември. В него ще участват ученици, родени през 1999 г.
За да участват, училищата първо трябва да се регистрират — между 1 септември и 20 октомври (вж. правилата за повече подробности).