Европейската комисия обявява видеоконкурс на тема "Какво означава за теб обединена Европа?" за млади хора (между 13- и 15-годишна възраст) от държавите — членки на ЕС, както и от държавите — кандидатки и евентуалните кандидатки от Югоизточна Европа.

Национално жури ще избере по един видеоматериал от всяка държава. Победителите ще бъдат поканени в Брюксел, където ще имат възможност да разгледат града и европейските институции и да се срещнат с млади хора от цяла Европа.

Видеоматериалите могат да бъдат изпращани до 10 април 2015 г. на сайта на конкурса. Материали на български език.