От 2007 година Европейската комисия в България осъществява инициативата "Отново на училище" в българските училища със съдействието на Министерство на образованието и науката. Целта й е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите най-млади граждани. Служители на европейските институции участват в инициативата като доброволци, връщайки се в завършеното от тях училище, за да представят своята работа, която е част от формулирането и прилагането на европейските политики, и да разкажат какво представлява Европейският съюз.

За да разшири обхвата на инициативата "Отново на училище" и да предостави възможност на повече училища да се включат в нея, Европейската комисия в България създаде младежкия екип Европа. Той се състои от студенти, които освен в тази инициатива участват в рамките на една година от включването си в екипа и в други комуникационни кампании на Европейската комисия. Членовете на екипа са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в обучения, обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии.

 

Търсим новите членове на младежкия екип Европа!

 

Защо да участвам?

  • Имам желание да науча повече неща за Европейския съюз
  • Имам желание да бъда част от мрежа на млади и активни студенти
  • Имам желание да придобия практически опит като говоря пред публика, участвам активно в събития, реализирам идеите си и т.н.
  • За да мога чрез участието ми в различни дейности, да се ориентирам по-правило в бъдещите ми планове за развитие

По-добре да не участвам, ако:

  • Нямам време за странични дейности (извън-университетски дейности)
  • Не обичам да се запознавам с нови хора и да установявам нови и полезни контакти
  • Няма да бъда активен и по-добре да не заемам мястото на други желаещи
  • Нямам време за глупости :-)

 

Условията на конкурса  pdf - 304 KB [304 KB]

Заявление за участие  msw8 - 37 KB [37 KB]

Модел на споразумение за членство в екип Европа pdf - 29 KB [29 KB]

Срок за участие: 22.01.2015 г., 22:00 ч.

 

Кандидатства се само по имейл: 

Въпроси и отговори (документът ще бъде качен тук, когато се съберат въпроси)

 

Срок за задаване на въпросите - до 15.01.2015 г.

Последните отговори ще бъдат публикувани тук на 16.01.2015 г.

Наградите са:

·         Организирано посещение на европейските институции в Брюксел;

·         Професионално обучение по комуникационни умения;

·         Сертификат за участие в събития, организирани от Европейската комисия.