ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ В НАТО

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Р България
и Министерство на образованието и науката

 

обявяват конкурс за есе на тема:
„Заедно в името на мира и сигурността!"

 

Участници: в конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 кл. и студенти
Език на есетата: български;

Обем: до 3 /три/ стандартни печатни страници

Краен срок за изпращане: 6 април 2014 г., на адрес: 1040 София, ул."Алфред Нобел" №2 или на: .

 

 

Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (телефон и имейл), учебно заведение и изучавана специалност.


Награда: Ще бъдат отличени трите най-добри ученически есета и трите най-добри студентски есета. Шестимата победители в конкурса ще имат възможност да посетят щаб-квартирата на НАТО в Брюксел през м. май или м. юни. Есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите ще получат сертификати за добро представяне. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт в началото на м. май 2014 г.