Във връзка с предстоящото честване на Деня на Европа – 9 май 2014г., Европейската Комисия, в партньорство със Столична община, възнамерява да изгради „Алея на Европа", която по иновативен начин да запознава жителите и гостите на София с политиките на Европейския съюз, правата и задълженията на гражданите, както и с интересни природни и културно-исторически факти от държавите-членки. Алеята ще бъде първата по рода си в Европейския съюз.

На 11 февруари (вторник) от 11:00 ч. в Дома на Европа (ул. Раковска 124, София) ще се проведе официалното представяне на конкурса – с участието на ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България г-н Огнян Златев, представители на Столична община и Камарата на архитектите в България.

Настоящият конкурс за идейна концепция за рекламно-информационна „Алея на Европа" цели избор на проектант за изработка на проект на база най-добро предложено решение. След приключването на конкурса и избора на проектант ще бъде направена изложба с всички предадени проекти. На класираният на първо място участник ще бъде възложено проектирането на обекта. Конкурсът е явен, едноетапен.

 

Право на участие в конкурса (със статут на водещ проектант) имат всички правоспособни архитекти и ландшафтни архитекти, които са се регистрирали за участие. Всеки участник (екип) може да се регистрира само веднъж и да представи само едно проектно предложение.

Информация за участие в конкурса и представяне на проектите, може да намерите на страницата на Камарата на архитектите в България -  .