РЕГЛАМЕНТ
Във връзка с предстоящите Европейски избори 2014 г. Национално сдружение на българските Европейски клубове – NABEC – със съдействието на
Информационното бюро на Европейския парламент в София и под патронажа на Европейския депутат д-р Андрей Ковачев организира национално младежко състезание за плакат на Европейските избори, 2014 г.


ИЗИСКВАНИЯ:
  Предложенията за плакат трябва :
· Да включват:
- информация за предстоящите избори за европейски депутати и
- послание към европейските гласоподаватели.
· Да бъдат изготвени във файл за печат, позволяващ тяхното отпечатване на
лист А2;
· Да бъдат предоставени и във формат JPG, които ще бъде качени в галерия във Facebook за участие в гласуване на социалната мрежа.
· Задължителен текст под черта:
/име и възраст на автора/ ........................................................,
Национално младежко състезание „Плакат - Европейски Избори, 2014” на NABEC и Информационното бюро на Европейския парламент в София,
под патронажа на европейския депутат д-р Андрей Ковачев
Предложенията да се изпращат до обявения срок на ел.адрес :

УСЛОВИЯ:
· Авторите на материалите да бъдат на възраст 18-21 годишни.
· Авторите да са съгласни техните материали да бъдат разпространявани.
· Материалите да са авторски. Ако след публикуването им, има изявени претенции или спор за авторски права, те ща бъдат свалени от конкурса без предупреждение.
· Допуска се участие с повече от един материал.
СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
· 13 ноември 2013 г. – 13 януари 2014 г. - подаване на материалите
· 13 – 27 януари 2014 г. - електронно гласуване (на база събрани likes в галерия) във facebook страницата на Информационното бюро на
Европейския парламент в София https://www.facebook.com/epiosofia
· 27 януари 2014 г. - обявяване на победителите.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ:
· КОМИСИЯ , включваща преподаватели, експерти, младежки лидери ще оцени материалите на база следните КРИТЕРИИ:
1. Съответствие с темата на обявеното състезание – 10 т.
2. Усет и умения за изразяване на идея – 20 т.
3. Представяне на темата по интересен начин – 30 т.
4. Наличие на ясно и оригинално формулирано послание – 30 т.
5. Качество на файла – 10 т.
Комисията ще излъчи 3 -ма победители, събрали най-много точки. От тях ще бъде излъчен ПЛАКАТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ, 2014
Ще има номинация и за най-оригинално ПОСЛАНИЕ за ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ, 2014.
· ЕЛЕКТРОННОТО ГЛАСУВАНЕ НА FACEBOOK страницата на Информационното бюро на Европейския парламент в София ще даде възможност пък ще бъдат излъчени първите 3 предложения, събрали най-много подкрепа, като победителите на социалната мрежа. 
НАГРАДИ:
· Авторите на 3-те номинирани предложения от Комисията, на най-оригиналното послание и на 3-те, събрали най-голяма подкрепа в социалната
мрежа, заедно с техните ръководители на Европейски клуб по покана на д-р Андрей Ковачев ще посетят Европейския парламент през 2014 г. и ще се запознаят с неговата структура и работа.
· Номинираните плакати на националното състезание за Европейските избори, 2014 ще бъдат отпечатани и тиражирани с помощта на Информационното бюро на Европейския парламент.
Те ще бъдат включени в изложби на Информационното бюро на Европейския парламент в София през май 2014 г., както и на информационни събития на NABEC, и в Европейския парламент.
· Авторите на номинираните материали ще получат информационни материали от Информационното бюро на Европейския парламент в София.
УСПЕХ!
д-р Красимира Василева, председател на NABEC