Обичате ли да участвате в училищни дискусии? Всички ли са поравно приети във вашето училище? Дали всички ученици са третирани като равни? По какъв начин са представени теми като правата на човека и другите социални проблеми в училищния живот? Какво означава за вас понятието обучение в демокрация и права на човека образование?

 

Създайте комикс, който да разглежда тези проблеми. Комиксът трябва да е на английски, френски или немски и да разказва история в не повече от 8 кадъра на една страница. Файлът трябва да се изпрати в pdf формат и да не надвишава 1 мегабайт. В допълнение учениците трябва да представят кратко обяснение на идеята си, заедно с името си, имейл, телефонен номер и информация за училището, в което учат.

 

Печелившите проекти ще получат голяма медийна популярност и излъчване в интернет сайтовете на европейските институции, на Съвета на Европа и партньорските мрежи. Десетте най-добри материала ще бъдат удостоени за принос в развитието на съвременно образование по гражданство и човешки права и ще бъдат включени в един или няколко късометражни филми / анимация, която ще станат част от обучителната програма по темата.

 

Организатор: Съвета на Европа

Краен срок: 24 декември 2013 г.