Конкурси

gradinka-konkursВ рамките на проект "СОЛИДАРНА МРЕЖА НА ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ В БЪЛГАРИЯ", Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие", с финансовата подкрепа на Конфедерация Щвейцария, чрез "Фонд за реформи свързани с гражданското общество", ще подкрепят пет мини-проекта за създаване на демонстрационни вкусни образователни градинки и разработване на образователни модули за провеждане на

интерактивни занимания с деца и родители през 2013 и 2014 г.

 


Повече информация за концепцията на "Вкусните био-градинки" ще намерите на адрес: www.gradinka.zaedno.net

 

ИЗИСКВАНИЯ за участие в конкурса:
· Общински детски градини на територията на България (без София-град);
· Зелена площ от поне 50 кв.м. в двора на детската градина, която може да се ползва за „вкусна био-градинка";
· Налична активна родителска общност, която ще оказва съдействие при създаване на градинката;
· Готовност и наличен капацитет на екипите на детските градини да работят по иновативна технология за обучение чрез преживяване, да разработват ново учебно съдържание и да участват в обмен на знания, опит и ресурси в рамките на партньорска мрежа на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ на национално ниво.

 

ПРЕДИМСТВА за участниците:

· Мотивацията за участие на целия екип на детската градина;

· Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование;

· Желание да научите, развиете и интегрирате нови дейности и подходи в работата си с децата;

· Готовност за участие в надграждащите дейности на проекта – като например заснемане на фото моменти от заниманията в градинката, популяризация на проекта сред местните медии и други образователни институции, участие при разработка на колекция от "вкусни уроци" за работа с децата и местната общност.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за мини-проект:
Попълване на ЗАЯВКА НА ИНТЕРЕС - попълва се он-лайн на адрес: www.gradinka.zaedno.net/interes
Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – най-късно от 20 октомври 2013 г.
Формулярът за участие се получава по е-мейл след попълване на Формата за Заявка на интерес

 

ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ след оценка на формулярите за участие – до 31 октомври 2013 г.
Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА: до 11 ноември 2013

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За участниците в конкурса, които ще разработват мини-проекти за вкусни био-градинки
в рамките на проект: "Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки в България", 2013-2014
ВАЖНО: Ако планирате да кандидатствате за мини-проект за създаване на демонстрационна вкусна био-градинка, моля
предварително да се запознаете с концепцията за ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА (www.gradinka.zaedno.net ) и също с
Наръчникът за учене чрез преживяване във Вкусната Био-Градинка (www.gradinka.zaedno.net/toolkit ). Тези материали ще ви
запознаят с идеята и процесът, през който ще трябва да минете и вие, ако бъдете избрани за финансиране на мини-проекта.

 

АНГАЖИМЕНТИ на детската градина-партньор:
· избор на подходящ терен от поне 50 кв. метра за градинка;
· изготвяне на план-график на дейностите за изграждане и уроци във «вкусната градинка»;
· поддържане на текущ дневник на всички дейности по проекта;
· изграждане и грижа за градинката - засаждане, поливане, събиране на реколтата;
· подготовка и провеждане на пълен цикъл «вкусни уроци» с децата;
· мобилизиране на родителската общност и съвместна работа с нея;
· провеждане на открити уроци и Празници на градинката с общността;
· комуникация и координация с екипа на Фондация ЗАЕДНО;
· изготвяне на снимков и визуален материал от ключови етапи и моменти на проекта;
· изготвяне на текстови, визуални и финансови доклади и отчети в рамките на мини-проекта;
· принос към националната мрежа на Вкусните био-градинки чрез споделяне и обмен на успешни практики, опит и ресурси, и
партньорска работа работа в мрежа на национално ниво.

 

ПОДКРЕПА - детските градини, одобрени за реализиране на мини-проекти, ще имат задача да реализират всички етапи на
изграждане и провеждане на учебни занимания в демонстрационна образователна вкусна био-градинка и също така да участват като
партньори в изграждане на Мрежата на вкусните био-градинки в България. За тази цел те ще получат следната експертна и
финансова подкрепа в рамките на 2830 лева, която включва фиксирани разходи за:
· Координация и логистика на мини-проекта на местно ниво;
· Материали, инструменти и семена, необходими за изграждане и развитие на «вкусната градинка» според предварително
изработен план-проект;
· Оборудване за оформяне на "зелена класна стая" с маси и пейки в непосредствена близост до учебната био-градинка;
· Интерактивен модул за работа с децата "Градинка в сандъче" - www.gradinka.zaedno.net/box
· Информационни материали – рекламна табела, покани за акции и материали за откритите събития;
· Материали за провеждане на откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка».

 

ЕКИПЪТ НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО ще оказва методологическа и техническа подкрепа през целия период на
мини-проекта, в следните дейности:
· обучение и подготовка на екипа в началото на проекта, експертна подкрепа и текущи консултации през целия период;
· планиране и отглеждане на учебната градинка с прилагане на методите на био-динамично земеделие и елементи на
пермакултурния дизайн за устойчив начин на живот;
· методологическа подготовка и ресурси за провеждане на учебни занимания с децата;
· организиране на доброволчески акции с родителите и местната общност;
· изготвяне и доставка на печатни информационни и образователни материали и ресурси, фото изложба за провеждане на
откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка»;

 

За въпроси и информация, моля
пишете на: е-мейл:
www.gradinka.zaedno.net

 

 

 

gradinka-mreja

 

СОЛИДАРНА МРЕЖА НА ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ГРАДИНКИ - Етика и Принципи за устойчив начин на живот


Във вкусните био-градинки децата на България ще получат най-богатото образование - това, което се постига само чрез личното и откривателско преживяване сред Природата.


В НАЧАЛОТО: През 2011 г. екипът на Фондация "ЗАЕДНО" създаде първата в София «вкусна учебна био-градинка». Вдъхновени от добрите резултати, в периода 2012 – 2013, с обединените усилия на учители, родители и местните общности от различни квартали на София, създадохме нови десет вкусни образователни градинки, в които повече от 6000 деца, учители и родители получиха възможността да се докоснат до Природата, да отгледат вкусна реколта, да създадат нови приятелства и зелени оазиси на плодородието в двора на детската градина или междублоковото пространство насред големия град. Радостта и изобилието от научените уроци и вдъхновения споделихме в
"Наръчника за учене чрез преживяване", www.gradinka.zaedno.net/node/193


КАКВО Е „ВКУСНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ГРАДИНКА"? Това e «зелена класна стая», в двора на детската градина, в която децата, възпитателите и родителите получават безценни уроци от Природата, докато заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. ВКУСНАТА ГРАДИНКА или така наречената Еdible Garden in Kindergarden е много популярна по света практика за интегрално екологично образование чрез преживяване и формиране на устойчиви навици и умения за живот. Повече информация може да намерите на адрес: www.gradinka.zaedno.net


ЦЕЛТА на този проект е да разшири обхвата на тази добра образователнa практика, като подкрепи създаването на нови «вкусни градинки» из цялата страна; като представи нова етика и практики за устойчив начин на живот на базата на пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие; и да подкрепи създаването на общност от участници, които свободно споделят ресурси, информация и опит в създаване на учебни био-градинки, и разработване на учебно съдържание за работа с деца и общности във вкусните образователни градинки.


ДЕЙНОСТИ:
· Финансова и експертна подкрепа на мини-проекти за създаване на образцови «вкусни образователни градинки» в детски градини от различни региони на страната: конкурс: септември — октомври 2013, и изпълнение на новите градинки: ноември 2013 — юни 2014
· Образователни семинари в Пловдив, Бургас, Варна, В.Търново, Благоевград — март-април 2014
· Виртуална образователна кампания на тема: «Етика и принципи за устойчив начин на живот»
· Интернет платформа за обмен на ресурси и опит между екипите на вкусните учебни градинки
· Информационно-образователен Е-Бюлетин в 12 поредни броя
· Он-лайн Наръчник с ново учебно съдържание за прилагане на етиките и принципите на Пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие при работа във вкусните градинки.


ЗА УЧАСТИЕ в различните дейности по проекта са ПОКАНЕНИ екипите на детски градини, училища, читалища, НПО и граждански сдружения от цялата страна, както и родители, студенти и професионалисти в областта на детското образование и развитие потенциала на местните общности. При интерес, моля, свържете се с нас.


ЗА КОНТАКТ: e-mail: www.gradinka.zaedno.net
Елена Анастанова - GSM: 0896.860.640 Мария Димитрова - GSM: 0887 002 964

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news