Мултимедийният конкурс „Мигрантите в Европа“ има за цел да даде възможност на млади хора на изкуството и творци да помислят над приноса на мигрантите за европейското общество днес. Конкурсът също така служи като първа стъпка към по-нататъшни дебати и обмен на информация и мнения.

Конкурсът е насочен към ученици и студенти на възраст над 18 години и учащи в училища по изкуство/графика/комуникация във всички държави-членки на ЕС и Хърватия. Училищата трябва да представят произведения в три категории — плакати, фотографии и видеоклипове. Всяко училище може да представи едно или няколко произведения в една или няколко категории. Произведенията ще бъдат оценявани на национално равнище и най-добрите от тях ще бъдат изпратени на европейско жури, което ще определи победителите на европейско равнище. На http://www.migrantsineurope.eu ще бъде проведено обществено гласуване по Интернет. Авторите на 30 произведения-финалисти на европейско равнище ще пътуват до Брюксел, за да присъстват на церемония по награждаването, с евентуалното участие на Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по вътрешните работи.

Училищата, чиито ученици спечелят първи награди в трите категории и първата награда от общественото гласуване, ще получат всяко по 10 000 евро.

Допълнителна информация и регистрация можете да откриете на интернет страницата на конкурса:

http://www.migrantsineurope.eu