filmЕвропейската комисия приканва предприемчивите любители на киното да докажат своята креативност и умения, като направят кратък видеофилм, който засяга следните въпроси: Какво представлява предприемачеството? Какво би поощрило хората да станат предприемачи? Какво би могло да премахне старите предразсъдъци и да предложи нови представи за предприемачеството?

Минавала ли ви е мисълта, че можете сам да сте си началник, да станете предприемач? Искате ли да правите това, в което вярвате, вместо да следвате заповедите на някого, който ви плаща? Ако отговорът е утвърдителен, Вие сте различен от останалите. Мнозинството от хората в Европа никога не са имали подобни идеи.

Европейската комисия приканва предприемчивите любители на киното да докажат своята креативност и умения, като направят кратък видеофилм, който засяга следните въпроси: Какво представлява предприемачеството? Какво би поощрило хората да станат предприемачи? Какво би могло да премахне старите предразсъдъци и да предложи нови представи за предприемачеството?

Европейската комисия връчва награди в следните категории:

  • „Предприемачеството – Един различен начин на живот“
  • „Предприемачеството – Предизвикателства и удовлетворение“
  • „Предприемачеството – Пътят към бъдещето“

 

Видеофилмите, спечелили първа награда във всяка от трите категории, ще получат 3 333 евро, класираните на второ място ще получат 2 222 евро, а спечелилите трета награда ще получат 1111 евро. Всяка от наградите ще бъде обща сума, която не включва продуцирането на видеофилмите или други разходи.
От останалите състезатели, които не са получили нито една от гореспоменатите девет награди, ще бъдат подбрани петима „специални победители“, които ще бъдат наградени с по 555 евро. Тези специални награди са предназначени за хора на възраст до 25 години.

Авторите на най-добрите видеоматериали ще бъдат поканени на празнична церемония по награждаването на 25 май 2010 г. в Брюксел, която ще се състои в контекста на Европейската седмица на малките и средни предприятия.

Срокът за предаване на материалите е 9 април 2010 г.

Допълнителна информация

Интернет страница на инициативата

Видеофилмите от 2009 година можете да видите тук.