Гимназиите могат да се регистрират за годишния конкурс на ЕС за млади преводачи „Juvenes Translatores" на адрес ec.europa.eu/translatores. Регистрационният период ще продължи до 20 октомври, а онлайн формулярът е наличен на всички официални езици на ЕС.

Конкурсът, който се провежда за шести път, ще се състои на 27 ноември по едно и също време във всички училища, избрани за участие. В него могат да се включат ученици от всякакви националности, родени през 1995 г., и над 750 училища.

Учениците (2-5 от всяко училище) превеждат текст от 1 страница, като избират една от 506-те езикови комбинации от 23-те официални езика на ЕС.  Този път текстовете ще бъдат свързани със солидарността между поколенията, на която е посветена Европейската година. С всяка изминала година конкурсът придобива все  по-голяма популярност. През 2011 г. в него се включиха повече от 3 000 души. Конкурсните работи се оценяват от преводачи на Европейската комисия, които определят по един победител от всяка държава. През април 2013 г. победителите ще бъдат поканени в Брюксел да получат своите награди.

____________________________________

За допълнителна информация:

Уебсайт на конкурса: ec.europa.eu/translatores

Facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи": ec.europa.eu/dgs/translation

Уебсайт на комисар Василиу