Третият национален конкурс за отлична туристическа дестинация се провежда в рамките на проект ЕDEN. Темата за 2010 г. е „Водата – извор на живот и благоденствие”. Проектът се финансира по програма „Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност” на Европейската комисия.

Главната цел на проекта е популяризиране на нововъзникващи и малко известни туристически дестинации, свързани с водни ресурси и създаващи условия за предоставяне на качествена и нестандартна туристическа услуга, акцентираща върху опазването на околната среда и предлагаща икономически растеж. Разкриването на многообразието от „нетрадиционни” туристически дестинации и споделянето на добри практики ще създаде нови възможности за привличане на туристи в нетуристически райони.

В регион Стара Загора се намират множество водни обекти – лековити минерални извори, язовири и реки. Това дава много възможности за участие в конкурса на интересни проекти, подчинени на темата „Водата – извор на живот и благоденствие”. Разработването на такива проекти ще даде възможност да бъдат разкрити уникалните туристически ресурси, както и своеобразни продукти и услуги, предоставяни в обектите от региона.

В конкурса могат да участват както местни власти и неправителствени организации, така и заинтересувани юридически и физически лица.

Победителят в конкурса, получава невероятни възможности за реклама чрез изготвянето на 2 клипа (1 и 3 минути) и представянето им на всички големи събития на Европейската комисия през следващата година, както и включване в рекламните материали по проекта и публикуването на видео клиповете на Интернет страницата на Европейската комисия.

За участвалите в националния конкурс проекти се подготвя обща рекламна брошура по проекта, която се разпространява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Информационни брошури за конкурса и формуляри за участие може да намерите в Туристически информационен център, Стара Загора, бул Руски № 27. Телефон 042 627 098.

Информация за изискванията за изготвяне на проектите може да получите на:

1. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_en.htm

2. www.edenIV.com или

3. телефоните на екипа по проекта:

a. Димитринка Христова – координатор по проекта – 0884 244 449

b. Станимира Дойчинова – техн. секретар - 0882 800 273

c. Ваня Иванова – техн. секретар - 0882 800 259.

Източник: Туристически информационен център - Стара Загора