За “Награди...” се номинират деца с вече наградени на различни форуми постижения. Целта е да се стимулира не само работата върху таланта, но и неговата изява. Затова Проектът предвижда отличаване не просто на талантливи, а на изявяващи се деца – тези, които, освен че усъвършенстват заложбите си, ги проявяват в състезания с други деца. Дори да става дума за едно постижение от местно значение – ние го приемаме като първа стъпка по големия път.

Фондация “Димитър Бербатов”

Източник: http://dberbatov.org/projects/nagradi/project