Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят.

Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 - 20 000 евро.

http://www.mamacash.org/