Екипи на учениците до 22-годишна възраст от цял свят са поканени да решат реален световен проблема чрез използване на критично мислене, умения за комуникация и технологии в реалния свят. Студенти, водени от учител, ще трябва да определят проблема, който се стремят да решат, и да представят своето решение, както и на процеса, чрез който са стигнали до своето решение.
Участниците могат да се запишат в една или повече от следните събития за защита на конкуренцията: ThinkQuest проекти, цифрови медии, както и разработка на приложения.