Опасностите от ядрени оръжия се омаловажават или напълно игнорират от водещите медии и образователната система.
Направете видео от три минути или по-малко, по темата "на какво училището не ни учи: истината за ядрените оръжия". 
Творбата трябва да е на английски език (ако се използва език).
Конкурсът е отворен за хора от всички възрасти, от всички страни. 2012 Swackhamer Видео конкурс на тема разоръжаване