Млади хора от цял свят са поканени да представят своите творчески идеи по темата: Създаване на бъдещето, което искаме. Есетата могат да бъдат представени от всеки на възраст до 25 години. Есетата трябва да са оригинални и непубликувани, те трябва да са до 800 думи и напечатани на английски, френски, испански или немски, или до 1600 знака на японски. Победителите ще получат парична награда и пътуване до Япония.