Конкурси
Цел на конкурса е учениците:

1. Да презентират своите художествени способности в сферaтa на дигиталната графика
2. Да покажат възможностите си при работа със специализирани програми за графика и дизайн и умения при работа на компютър
3. Да премерят сили в сфера, която е част от задания за дизайн в реалния живот
4. Да покажат начин на мислене, цветова култура и индивидуализъм


ТЕМА: ОФОРМЛЕНИЕ НА КОРИЦА ЗА ТЕТРАДКА

І. Изисквания към конкурсните творби:

1. Творбите да имат наименование, което да присъства в графиката или самата графика да подсказва самото заглавие;
2. Творбите да са атрактивни и да носят характер и елементи на възрастовата граница, за която са създадени;
2. Да са изработени на графична програма по избор (например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator);
3. Недопустимо е вмъкването на готови композиции и елементи, които са предмет на чужда интелектуална собственост;
4. Предимство е използването на рисунка и елементи нарисувани в компютърна програма;

ІІ. Конкурсният пакет трябва да съдържа:

1. Хартиен носител (отпечатък) размер А4 или А3 /разгънатия вид на корицата/, ландскейп ориентирана - оформена с паспарту с размер 450 х 320 мм или 500 х 700 мм.;
2. Електронен носител – pdf формат на файла, в резолюция, подходяща за принтиране и използване в рекламни материали;
3. Необходима информация:
- Заглавие на творбата;
- Трите имена на автора;
- Дата на раждане;
- Точен адрес;
- Учебно заведение;
- Преподавател;
-Адрес за кореспонденция ( e-mail);
- Списък на програмните продукти, с които е създадена.


Приема се по една творба от участник.

ІІІ. Право на участие в конкурса имат ученици на възраст от 14до17 години;

ІV. Краен срок за получаване на творбите: 30 април 2012 година;

Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в интернет пространството до обявяване резултатите от конкурса.
Творби, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали, като се запазват авторските им права.
Конкурсните материали остават във фонда на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ гр. Пловдив.
Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 15.05.2012 г.

V. Награди
Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс.
Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда.


С творбите ще бъде направена изложба.

Адрес за кореспонденция:
4000гр. Пловдив; ул. „Янко Сакъзов“ № 2 А
Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“
За допълнителна информация: тел. 032 960 067


Лице за контакт:
Сидер Сидеров
E mail:

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news