Целта на конкурса "Моята Мобилност" е да провокира Вашето въображение по представяне на различни случки – комични или тъжни – от Вашите пътувания извън България. Не сте пътували извън страната?! Няма проблем, тогава искаме да видим вашите идеи и мечти за света извън България.
Конкурсът се провежда в две категории:
1. Ученици от 10 до 12 клас
2. Студенти бакалавърска степен на обучение на възраст до 29г.
Кандидатите могат да работят индивидуално или в екип.
Организатори:
Център за развитие на човешките ресурси (www.hrdc.bg). Центърът е национална агенция на
европейската програма "Учене през целия живот" в България и отговаря за редица други
европейски инициативи.
Една от тях е дейността Европас (Europass). Европас вярва, че за да пътуваш свободно ти
трябва "паспорт от документи", който да казва на хората в другите страни:
• Кой си ти?
• Какво знаеш?
• Как може да си полезен?
Този паспорт е свободно достъпен за всички, които се стремят към лично и професионално
развитие. Официалният сайт на Europass e: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home
Кой може да участва?
1. Ученици от 10 до 12 клас
2. Студенти в бакалавърска степен на обучение на възраст до 29г.
*За всички участници под 18г. се изисква съгласие от родител.
(Бланка за съгласие от родител е приложена към формуляра за кандидатстване)
*Участието може да е индивидуално или в екип.
Какви са изискванията за изработване на предложенията за комикси?
• Размер на хартиения носител: А3 (29,7 см / 42 см)
• Размер на дигиталното изображение: А3 на 300 pixels/ inch (3508 pixels/ 4961pixels) 2
• Формат на файловете: JPG; PSD; TIFF; PNG; TGA; PDF
• Техника на изпълнение:  СВОБОДНА
Tова включва молив, туш с перо, акварел, темпера и всякакви графични и смесени техники
за работите на хартия. Дигиталните творби могат да бъдат изпълнени на всички видове 2D и
3D методи за създаване на изображения.
Важно: В сценария на представените творби не е задължително да има диалог.
Как се кандидатства?
Всички желаещи да участват следват да изпатят до 30.04.2012 по пощата или на ръка на
адреса на организатора следните документи:
1. Формуляр за участие;
2. Комикс на хартия и електронна версия.
Адрес на подаване: Център за развитие на човешките  ресурси, София 1000, ул. "Граф
Игнатиев" 15, ет. 3, ЦРЧР – За конкурса с комикси
3. Критерии за оценка
Оригиналност на идеята и доколко
тя отговаря на темата на конкурса - от 10 до 60 точки
Драматургия и диалог -  от 10 до 70 точки
Композиция на страницата -  от 10 до 80 точки
Разработка и характеристика на героите -  от 10 до 90 точки
Графично изпълнение - от 10 до 100 точки
Награда
Общ награден фонд – 3000лв.
1. Категория "Ученици":
1-ва награда: 500лв., 2-ра награда: 300лв., 3-та награда: 200лв.
2. Категория "Студенти":
1-ва награда: 1000лв., 2-ра награда: 600лв., 3-та награда: 400лв.
*Поощрителни награди: организиране на изложби с най-добрите 10 комикси във всяка
категория в България и Европа и използване на комиксите за илюстрации на европейски
печатни издания и интернет страници.
Обявяване на резултатите:
- На 15 май журито ще обяви своите номинации за най-добри 20 комикси, които ще получат
грамоти.
- В края на месец май на официална церемония за награждаване в гр. София ще бъдат
обявените първите три места във всяка категория.
За повече информация:
или 02 915 50 10