Сдружение ГЛОУ - Велико Търново обявява конкурс за есе или разказ

на тема „Разкажи ми твоята история за толерантност!".

Търсим добрите примери, които да ни вдъхновяват!

 

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА СЕ ОСНОВАВА НА СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:

 

1.       Мога ли да участвам? - За участие в конкурса са поканени младежи на възраст между 12 и 22 години, които да се състезават с авторско есе или разказ на тема „Разкажи ми твоята история за толерантност!". Материалите, с които участниците ще се състезават трябва да отговарят на посочените по-долу изисквания.

Всеки участник може да участва с неограничен брой материали. Всяко есе или разказ трябва да бъде изпратено поотделно.

 

2. Тема на конкурса - „РАЗКАЖИ МИ ТВОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ!"

Основната тема на конкурса е младежката визия за равнопоставеността, ненасилието и толерантността.

Можете да разкажете нещо преживяно, или да коментирате информация, която имате по темата. Споделете случка от вашето ежедневие, която ви е впечатлила и има пряко отношение към темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността. Разкажете ни за вашата представа за толерантност към другите. Търсим добрите примери, които да ни вдъхновяват!

 

3.      Как да напиша своя материал? - Есето или разказът трябва да бъдат написани на български език и да не бъдат по-големи от една А4-страница, при спазване на Word format, Times New Roman, размер 12. Есето или разказът трябва да не са били публикувани до този момент и авторите носят отговорност за автентичността им.

 

4.       Как да изпратя материала си? - Материалът, с който участвате в конкурса трябва да бъде изпратен, като го комплектовате по следния начин:

В първи пощенски плик, поставяте есето или разказът, името на есето или разказът и в него се написва само ПСЕВДОНИМА на участника. Никаква лична информация не трябва да има в този плик. На плика се пише „Материал за конкурс".

Във втори пощенски плик, поставяте името на автора, възраст, адрес, имейл и телефон за контакт, името на есето или разказът и псевдонима. На плика се пише „Участник конкурс".

Двата плика, поставени в един голям, се изпращат само по пощата на адрес Велико Търново 5000, п.к. 345, Сдружение ГЛОУ, За конкурса.

 

5.      Как ще бъде оценен материалът ми? - Есетата и разказите ще бъда оценявани по съответствие с темата, оригиналност и яснота на посланието, демонстриране на позитивна позиция и ангажираност по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността.

 

6.      Кога ще бъде избран победителят? - Жури ще оцени есетата и разказите. Победителите ще бъдат обявени в рамките на Международния ден на толерантността на 16 ноември 2011 година.

 

7.       До кога мога да изпратя своя материал за участие? - Срок за изпращане на разработките - 7 ноември 2011 година /важи пощенското клеймо/.

 

8.       Какво се случва, ако победя? - Авторите на трите най-добри работи ще получат:

ü  Първа награда - Ваучер на стойност 250,00 лева за закупуване на книги от книжарница „Хеликон"

ü  Втора награда - Ваучер на стойност 150,00 лева за закупуване на книги от книжарница „Хеликон"

ü  Трета награда - Ваучер на стойност 100,00 лева за закупуване на книги от книжарница „Хеликон"

Ваучерите ще бъдат изпратени на победителите до 14 дни след обявяване на резултатите от конкурса.

Имената и материалите на участниците и победителите ще бъдат достъпни за широката публика чрез популяризирането им в рамките на кампанията Месец на равнопоставеността 2011 по Младежката програма на Български фонд за жените.

Материалите, които ще бъдат получени за участие в конкурса, ще отстъпят на Сдружение ГЛОУ всички авторски права. Това означава, че Сдружение ГЛОУ може да публикува материалите когато и където пожелае, като информира техните автори.

 

Източник на информацията: тук. За въпроси: Сдружение ГЛОУ - телефон 062/605060, имейл

 

Конкурсът за есе или разказ „Разкажи ми твоята история за толерантност!”

се обявява в рамките на проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ” на Сдружение ГЛОУ,

финансирaн по Младежката програма 2009 – 2013 на Бългaрски фонд за жените.