В конкурса могат да участват статии, които са публикувани в печатни или онлайн медии в ЕС през периода от 18 септември 2010 г. до 10 ноември 2011 г. Всички материали трябва също да са били изпратени онлайн чрез уебсайта на наградата за журналистика на ЕС за 2011 г.

Конкурсът завършва на 10 ноември 2011 г. в 12,00 ч. (по обед – централноевропейско време).

Обща информация

Това е осмото издание на конкурса за наградата на ЕС. През 2010 г. бяха изпратени повече от 1200 статии.

 

Допълнителна информация

Уебсайт на наградата за журналистика на ЕС „Заедно срещу дискриминацията!“

Уебсайт на кампанията на ЕС „За различността. Против дискриминацията“