2011-dobrovolchestvoto"Открийте е-доброволчеството" е единствения конкурс в цяла Европа, чиято цел е да представи различни онлайн доброволчески проекти  (проекти, в които доброволци работят заедно чрез интернет), разработвани и осъществявани от неправителствени организации.

В края на конкурса ще бъдат отличени и наградени най-добрите инициативи, които ще представляват основата за изграждане на база данни за добри практики в областта.

Конкурсът е организиран от Фондация "Good Network" и Фондация "Orange" в сътрудничество с други партньори - доброволчески организации, работещи в страните-членки на Европейския съюз. Конкурсът е представен от Европейската комисия като един от водещите проекти на 2011 Европейска година на доброволчеството. 

Въвличането на повече неправителствени организации, които биха могли да участват в конкурса, ще бъде предпоставка да се създаде по-разнообразна и по-богата база данни за добри практики в областта на онлайн формите на доброволчеството.

Допълнителна информация и материали можете да намерите на този сайт: http://www.e-volunteering.eu/competition/materials/