Започна третото издание на конкурса на Европейския съюз (ЕС) за здравна журналистика, съобщи пресслужбата на Европейската комисия. Темата на конкурса е кампанията "Европа за пациентите", в която от тази година се включва и въпросът за фармацевтичните продукти.

Целта на наградата е да повиши осведомеността по здравните въпроси, като бъдат отличени най-добрите журналисти в областта на здравеопазването сред 27-те държави членки.

Награди

Отличените автори ще получат парични награди в размер на 6000 евро за първо място, 2500 евро за второ място и 1500 евро за трето място. От тази година има и специална награда от 3000 евро, която ще бъде връчена за статия, посветена на опасностите за здравето, свързани с тютюнопушенето.
 
Изисквания и кандидатстване

Авторите трябва да са граждани или жители на една от 27-те държави - членки на ЕС, и да са навършили 18 години. Всеки участник може да представи най-много 2 статии, като се допуска и колективно участие. Материалите трябва да са на един от официалните езици на ЕС и да са били първоначално публикувани в печатно или електронно издание. Статията не трябва да надвишава 20 000 печатни знака заедно с интервалите.

Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр, като към него приложат и своята статия.

Краен срок: 24 юли 2011 г.

Допълнителна информация за конкурса и изисквания за статиите можете да намерите тук.