Започна кандидатстването за Младежката награда на световната среща на високо равнище (World Summit Youth Award). Инициативата цели да насърчи използването на продукти с електронно съдържание, които подкрепят Целите на хилядолетието на ООН. Информацията е публикувана от Mladiinfo.
Конкурсът се организира от Световната среща на върха по въпросите на информационното общество.
Награди
През август 2011 г. ще бъдат излъчени по трима победители в следните категории: борба срещу бедността, глада и болестите, достъп до образование, равенство между половете, културни дейности, устойчиво развитие и опазване на околната среда.
Отличените ще имат възможността да получат световно признание за творбите си. Те ще могат да присъстват на различни международни събития и да обсъдят идеите си с експерти от специализираните организации към ООН. Победителите ще участват и в срещите, организирани от Глобалния алианс на ООН за информационно-комуникационни технологии и развитие .
Спечелилите проекти ще бъдат популяризирани чрез мрежата на Младежката награда на световната среща на високо равнище.
Изисквания и кандидатстване
Конкурсът е насочен към писатели, журналисти, дизайнери, технолози и автори на електронно съдържание (e-Content). Участниците трябва да са граждани на държава - членка на ООН, и да са родени преди 1 януари 1981 г.
Авторите трябва да създадат проект за интернет или за мобилни приложения, насочен към постигането на Целите на хилядолетието. Проектите трябва да са все още действащи и могат да са на всеки един от официалните езици на ООН.
В категорията "Преследвай истината" могат да участват журналисти, които използват интернет, за да предават събития, свързани с Целите на хилядолетието.
Кандидатите трябва да се регистрират по електронен път тук.
Краен срок: 15 юли 2011 г.
Допълнителна информация и изисквания за конкурса може да намерите наофициалната страница на Младежката награда на световната среща на високо равнище