Започна кандидатстването за годишната награда за изследователски проект в областта на културната политика (Cultural Policy Research Award). За нея могат да кандидатстват млади изследователи от всички държави, членуващи в Съвета на Европа. Наградата се връчва съвместно от Европейската културна фондация, "Риксбанкенс Юбилеумфонд" и Европейската мрежа на културните администрации и центрове за обучение (ЕНКАТК). Тя се присъжда на проекти, фокусирани върху съвременните проблеми и предизвикателства пред европейската култура.

Награди

Авторът на отличения проект ще получи парична награда в размер на 10 000 евро.
 
Изисквания и кандидатстване

Кандидатите трябва да имат магистърска степен, да владеят английски език и да са под 35 години. Предложенията за проекти могат да бъдат в някое от следните препоръчителни направления:

- междукултурни и транснационални измерения на културната политика
- европейската културна политика в контекста на глобализацията
- социалните измерения на културната политика
- ценности и етика в културната политика.

Изследователите трябва да изпратят информация за контакт, автобиография и предложение за проект по електронен път на . Подробен списък с необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Краен срок: 30 май 2011 г.

Допълнителна информация за наградата и изисквания за проектите можете да намерите тук.

Ако сте учили или учите в друга страна от ЕС, разкажете ни вашите впечатления в специалната поредица "Какво е да си студент в чужбина".