Каним всички желаещи да вземат участие в конкурс, който да определи участниците в European Master Class – поредица от експертни лекции на Европейска тематика в рамките на Дните на Европейския Парламент в Стара Загора, които ще се проведат на 17 и 18 май в Амфитеатрална зала Регионална библиотека „Захарий Княжески”.

 

Теоретичните знания, получени по време на майсторския клас ще може да приложите на практика в симулационна игра «Парламентарна сесия на ЕП в Стара Загора».

Очакваме Вашите размисли на тема „Европа за мен” (до 3 печатни страници, формат А4) на електронна поща Моля отбележете вашите три имена и училище в писмата, които ни изпращате.

Профил на учениците, които могат да вземат участие: Ученици от гимназиален курс – 10, 11, 12 клас

Краен срок за предаване на разработките: 30 април

Обявяване на резултатите и избор на участниците: 6 май

Журито ще бъде съставено от представители на: Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора, Team Europe Junior, РМС „Инициатива”.

Награди и поощрения:

o Участие в симулационна игра «Парламентарна сесия на ЕП в Стара Загора»

o Нови знания от специалисти в областта;

o Сертификати за участие;

o Пакети с информационни материали за Европейски Съюз, Европейски Парламент и Европейска Комисия;

o Възможност за участие в международни младежки проекти и програми и членство в РМС„Инициатива

***

European Master Class - „По-информирани и компетентни европейски граждани”