Младежката медийна награда се организира от Младежка европейска преса (European Youth Press) съвместно със Съвета на Европа. Тази година темата на конкурса е свободата на медиите. Информацията е публикувана от Асоциацията на европейските журналисти - България. Младежката награда е свързана с член 10 на Европейската конвенция за правата на човека и с виждането, че без свободни медии и плурализъм на мненията, демократичните общества не могат да съществуват.

Награди

Победителите ще получат парична награда в размер на 1000 евро. Те ще бъдат наградени през месец юни по време на сесията на Парламентарната асамблея в Страсбург.

Изисквания и кандидатстване

В конкурса могат да участват журналисти на възраст от 18 до 30 години. Участието е в четири категории: фотография, видео, радио и печатни медии.

Краен срок: 31 май 2011 г.

Допълнителна информация за конкурса и изисквания за материалите можете да намерите тук.